11.3.2020 | HR & johtaminen

Erilainen ajattelu hyödyttää liiketoiminnan ytimessä

Ajattelemme usein, että Suomi on tasa-arvoinen maa eikä sukupuolella ole merkitystä työelämässä. Työ on kuitenkin Suomessa vahvasti segregoitunut ja vain harva työskentelee alalla, jolle eri sukupuolia on sijoittunut tasaisesti. Teknologiateollisuuden

Ajattelemme usein, että Suomi on tasa-arvoinen maa eikä sukupuolella ole merkitystä työelämässä. Työ on kuitenkin Suomessa vahvasti segregoitunut ja vain harva työskentelee alalla, jolle eri sukupuolia on sijoittunut tasaisesti.

Teknologiateollisuuden palkkatilaston (10/2019) mukaan naisia työskentelee IT-alalla hieman alle 28 prosenttia, ja ohjelmistoalalla naiset työskentelevät usein muissa tehtävissä kuin ohjelmistokehityksessä.

Työn sukupuolinen jakautuminen on yksi suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvohaasteista ja se myös osoittaa, että niin sanottu sukupuolineutraalius on näennäistä.

Käsittelimme Ohjelmisto- ja e-business ry:n järjestämässä seminaarissa torstaina 27.2. työelämän tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymyksiä WeAll-hankkeen asiantuntijoiden, Marjut Jyrkisen (Tutkimusjohtaja, FT, dosentti) ja Tytti Steelin (Postdoc-tutkija) johdolla.

Tarkastelimme erityisesti naisten urakehitykseen liittyviä haasteita ja miten niihin voitaisiin organisaatioissa reagoida paremmin sekä mentorointia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen keinona.

Jyrkinen muistuttaa, että aika ei yksin tee tehtäväänsä eivätkä tasa-arvon haasteet ratkea ilman tietoista työtä. Mitä ohjelmistoyrityksissä sitten voitaisiin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi tehdä?

Ensimmäinen asia on haasteiden tunnistaminen ja myöntäminen.

Jyrkinen toteaa, että naisten urakehitystä haittaavat muun muassa sukupuolistereotypiat ja homososiaalisuus, jotka voivat vaikuttaa esimerkiksi rekrytoinneissa.

Homososiaalisuudella tarkoitetaan sitä, että suosimme – usein tiedostamattamme – itsemme kaltaisia ihmisiä. Myös sukupuolistereotypiat ohjaavat meitä tekemään mahdollisesti aivan vääriä oletuksia toistemme kyvyistä, kiinnostuksen kohteista tai sopivuudesta jonkin työtehtävän hoitamiseen.

Naisten urien organisaatiotason suunnitelmallisessa kehittämisessä Jyrkinen korostaa HR:n merkitystä. Tärkeää on selkeiden kriteerien ja käytäntöjen määrittely ja se, että niiden mukaan myös toimitaan.

Steel huomauttaa, että sukupuolen lisäksi ihmisten uramahdollisuuksiin vaikuttavat erilaiset risteävät erot (intersectionality), kuten ikä, rodullistaminen ja seksuaalinen suuntautuminen.

Hän toteaa, että moninaisuuden (diversity) etuja on monia. Olennaista on, että kun organisaatioon saadaan moninaisuutta, sinne saadaan erilaista ajattelua, joka hyödyttää etenkin liiketoiminnan ytimessä – yrityksen tuotteen tai palvelun kehittämisessä.

Voit katsoa seminaarin esitykset kokonaisuudessaan myös jälkikäteen. Tallenne on saatavilla Ohjelmisto- ja e-business ry:n jäsenille materiaalipankissa.

Jos yrityksesi on yhdistyksen jäsen ja tarvitset salasanan, ota yhteyttä osoitteeseen toimisto@ohjelmistoebusiness.fi.

Kiinnostaako tasa-arvon edistäminen ohjelmistoalalla? Tutustu myös Mimmit koodaa -ohjelmaan.

Löydä yhdistyksen koko ajankohtainen koulutus- ja ohjelmatarjonta.

Tule

Mukaan

Software Finland ry:n jäsenenä liityt elinvoimaiseen softa-alan yhteisöön, jossa opit huippuosaajilta, pääset jakamaan kokemuksia muiden yrittäjien ja johtajien kanssa, sekä kasvattamaan bisneksen kannalta elintärkeää verkostoasi.