30.11.2023 | Yleinen

Miten mediaseurantaa hyödynnetään liidien generoimiseen teknologiayrityksille

Opas teknologiayrityksille: hyödynnä mediaseurantaa liidien luomiseen - tunnista markkinamahdollisuudet, paranna kilpailukykyä.

Myynnin paikkojen tunnistaminen ja niiden vaivaton haaliminen oman organisaation käyttöön on taitolaji, jossa jokainen myyntiorganisaatio haluaisi luonnollisesti saada paalupaikan. Mediaseurannan avulla on mahdollista kaivaa piilottelevatkin liidit oman organisaation haaviin. Tässä artikkelissa käymme läpi, mitä ohjelmistoyrityksen kannattaa mediaseurannalla perata, jotta huipputärkeä kilpailutus ei mene sivu suun.

Mediaseurannan ehdoton etu on se, että kaikki markkinasignaalit on mahdollista saada samassa järjestelmässä, jolloin niitä on helppo seurata ja delegoida eteenpäin. Mediaseurantatyökalulla näkee sekä alan trendit että yksiselitteisemmät myynnin mahdollisuudet, kuten vaikkapa viralliset kilpailutukset. 

Sukelletaan nyt kohta kerrallaan syvemmälle liidien generoimiseen mediaseurannan avulla.

Julkisten hankintojen verkkopalvelut

Mediaseurantatyökalu kannattaa valjastaa seuraamaan hankintailmoituspalveluita. Näistä yritys voi helposti saada potentiaalisia liiketoimintamahdollisuuksia julkiselta puolelta, kuten kilpailutuksia ja hankintaprosesseja. Kun tämä informaatio on aina mediaseurantapalvelusta nähtävillä, niin tietojen perusteella yritys voi tapauskohtaisesti harkita osallistumista kilpailutuksiin.

Julkishallinnon on hankintalain mukaan kilpailutettava hankinta, jos sen arvon arvioidaan ylittävän kynnysarvon. Kynnysarvo on kansallisissa hankinnoissa 60 000–500 000 euroa ja EU-hankinnoissa 140 000–5 382 000 euroa. Suurin osa hankintasopimuksista solmitaan 2-5 vuoden määräajaksi. Niissä tapauksissa, kun julkisen hankinnan arvo jää alle kynnysarvon, on kyse pienhankinnasta eikä virallisen kilpailutuksen tarvetta ole. Myyntiorganisaation edun mukaista on kuitenkin saada myös pienhankinnat tietoonsa.

Julkiset kilpailutukset

Kaikki kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat ilmoitetaan HILMA-sivustolla. Julkisista hankinnoista tiedotetaan avoimesti, ja kilpailutus tapahtuu sähköisesti. Hankintalain mukaiset hankintayksiköt on ilmoitettu Julkisten hankintojen neuvontayksikön (JHNY) sivuilla.

Mediaseurantapalvelu LianaMonitorin osuma HILMA-palvelusta

Pienhankinnat

Aiemmin mainitut kynnysarvot alittavia hankintoja kutsutaan pienhankinnoiksi. Pienhankinnat toteutetaan yleensä kevyemmillä menettelyillä kuin julkiset kilpailutukset ja niistä voi olla ilmoituksia useissa eri lähteissä. Näistä lähteistä löytyvät myös HILMA-palvelussa olevat hankintalain kynnysarvon ylittävät hankinnat. Seuraavassa muutamia lähteitä, joita voi seurata mediaseurantapalvelulla ja löytää pienhankintailmoituksia:

  • Cloudian Tarjouspalvelu
    • Cloudian tarjouspalvelu on portaali, josta löytyvät kaikki Cloudian kilpailutuspalvelua käyttävien organisaatioiden avoimena näkyvät julkaisut.
  • TED-tietokanta
    • TED (Tenders Electronic Daily) on EU:n virallisen lehden täydennysosan verkkoversio, jossa julkaistaan eurooppalaisia julkisia hankintoja koskevia ilmoituksia.
  • Hansel
    • Hansel on julkishallinnon yhteishankintayksikkö ja palvelujen ytimen muodostavat yhteishankinnat. Hanselilla on tarjolla yhteensä yli sata puitejärjestelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää, joista on mahdollista hankkia tuotteita ja palveluja monipuolisesti.
Näkymä LianaMonitorista, jossa lähteiksi on valittu julkihallinto ja TED-tarjouspalvelun eri luokat ovat näkyvissä

Kaikki edellä mainitut hankintailmoituspalveluihin kirjatut kilpailutukset voi saada mediaseurannan piiriin. Tärkeintä on, että mikään juuri sinun yrityksellesi soveltuva kilpailutus ei mene sinulta ohi.

Julkiset pöytäkirjat

Julkisiin pöytäkirjoihin kirjataan tarpeisiin ja hankintoihin liittyviä tietoja kaupungeista, kunnista, hyvinvointialueista ja erilaisista organisaatioista. Näiden tietojen joukossa on myös teknologiaratkaisuihin ja -palveluihin liittyvät hankinnat. Organisaatio, joka haluaa tarjota teknologisia ratkaisuja esimerkiksi jonkin kunnan tarpeisiin, voi kohdistaa markkinointiponnistelunsa pöytäkirjojen informaation perusteella juuri oikein.

Lainsäädännön seuranta

Julkiset pöytäkirjat sisältävät yleensä myös tietoja lainsäädäntömuutoksista, jotka voivat mahdollisesti vaikuttaa teknologia- tai ohjelmistoyrityksen toimintaan. Seuraamalla lainsäädäntömuutoksia voit tunnistaa yritykset tai organisaatiot, jotka saattavat tarvita tuotteitasi tai palvelujasi noudattaakseen uusia sääntöjä tai lakeja. Hyvänä esimerkkinä tästä on esimerkiksi verkkosivujen saavutettavuusdirektiivi.

On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että lainsäädännön seuranta ja sen hyödyntäminen myyntiliidien hankinnassa edellyttävät tarkkaa ymmärrystä kyseisestä lainsäädännöstä ja sen vaikutuksista liiketoimintaan. Lisäksi on tärkeää noudattaa asianmukaisia eettisiä käytäntöjä ja varmistaa, että asiakkaasi tarpeet ja haasteet ovat keskiössä pyrkimyksissäsi auttaa heitä noudattamaan lakeja ja säädöksiä.

Kilpailija-analyysi

Julkiset hankintapäätökset saattavat myös antaa hyödyllistä tietoa kilpakumppaniesi toiminnasta sekä strategioista. Tällaiset tiedot voivat auttaa yritystäsi ymmärtämään kilpailuympäristöä paremmin sekä tekemään taktisia päätöksiä.

Kilpailijoiden pöytäkirjoista voit tunnistaa yrityksiä tai organisaatioita, jotka ovat jo ilmaisseet tarpeen tuotteellesi tai palvelullesi. Tämä auttaa sinua kohdistamaan markkinointiviestisi oikeille potentiaalisille asiakkaille.

Kilpailijoiden seuraaminen on luonnollisesti tärkeä osa markkinointistrategiaa, mutta se ei tietenkään voi olla ainoa tapa hankkia myyntiliidejä. On tärkeää yhdistää se muihin liidihankintamenetelmiin, kuten markkinoinnin automaatioon, sisältömarkkinointiin, verkkosivuston optimointiin ja suoraan asiakasviestintään.

Riskienhallinta

Yritys voi käyttää mediaseurantaa myös riskienhallinnan työkaluna. Seuraamalla mahdollisia ongelmia tai haasteita, kuten lainsäädäntömuutoksia, tulevia hankkeita tai hankintapäätöksiä, yritys voi varautua niihin ajoissa.

Seuraamalla julkisia pöytäkirjoja voit saada reaaliaikaista tietoa tapahtumista, jotka voivat vaikuttaa yritykseesi. Tämä auttaa sinua reagoimaan nopeasti ja ottamaan tarvittavat toimenpiteet riskien minimoimiseksi.

Hankintapalvelujen ja julkisten pöytäkirjojen seuranta mediaseurantapalvelun avulla on siis ratkaisevana apuna yrityksellesi, jotta voit saada kaikki markkinasignaalit helposti yhdessä järjestelmässä. Samalla saat tietoa muutoksista liiketoimintaympäristössä, voit tunnistaa mahdolliset uhat sekä mahdollisuudet ja tehdä parempia päätöksiä riskienhallinnassa. Mediaseuranta on erittäin tehokas työkalu liiketoiminnan valvontaan ja strategiseen suunnitteluun.

Kirjoittaja

Fanni Mäki

Ihmisten väliseen kommunikaatioon rakastunut pöhkö, joka pyrkii ilmaisemaan rohkeutta sanoilla ja lisäämään juuri sopivasti rentoa asennetta ammattimaiseen viestintään. Lopullisena tavoitteena on tuottaa sisältöä, joka liikuttaa ihmisiä. Lähes 10 vuoden kokemus alati muuttuvalta ja kovasti kilpaillulta IT-alalta. Seuraa Fannia Instagramissa.

💡Liana on Software Finlandin jäsen. Ota Lianan uusimmat kuulumiset seurantaan LinkedIn:ssä, Twitterissä ja Instagramissa.


Tule

Mukaan

Software Finland ry:n jäsenenä liityt elinvoimaiseen softa-alan yhteisöön, jossa opit huippuosaajilta, pääset jakamaan kokemuksia muiden yrittäjien ja johtajien kanssa, sekä kasvattamaan bisneksen kannalta elintärkeää verkostoasi.