Fair Play -työryhmä

Software Finland ry:n Fair play -työryhmä kehittää aktiivisesti reiluja digiajan pelisääntöjä, joiden avulla edistetään digitalisaation hyötyä niin yrityksille ja julkisille toimijoille kuin yhteisöille ja kansalaisille. Tutustu lisää!


Software Finlandin Fair Play -työryhmä ajaa avoimesti toimivaa digiajan markkinaa yrityksille, ja tuo sen etuja esiin niin julkishallinnon kuin kansalaisten näkökulmasta. Keskeistä tekemisessämme on sekä digiajan innovaatioiden, osaamisen ja palvelumarkkinoiden että digialan startup-, yrittäjä- ja yritystoiminnan edistäminen.

Fair Play -työryhmä käsittelee yhteiskunnan toimintoja, jotka ovat tai joiden tulisi olla markkinaehtoisia. Tavoitteenamme on kaikille ohjelmistoyrityksille hyvät ja yhtäläiset mahdollisuudet menestyä kilpailussa. Seuraamme alan kehitystä ja lainsäädäntöä, teemme niihin liittyviä aloitteita ja esityksiä, valmistelemme lausuntoja sekä teemme tarvittaessa julkisia kannanottoja. Vuonna 2024 vaikutamme muun muassa seuraavissa hankkeissa:

1. Hankinta-Suomi 2024–2027

Software Finland on Hankinta-Suomen kuluvan toimikauden aktiivinen jäsen. Hankinta-Suomi on valtiovarainministeriön, Suomen Kuntaliiton, Elinkeinoelämän keskusliiton (EK), Suomen Yrittäjien ja Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n yhteinen toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on edistää julkisen talouden kestävyyttä ja julkisten hankintojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Edellisellä toimikaudella (2019–2023) vaikutimme aktiivisesti kolmessa kahdeksasta työryhmästä keskittyen toimiviin markkinoihin sekä julkisten hankintojen tehostamiseen. Työn tuloksena julkaistiin monen muun oppaan joukossa myös ICT-hankintojen pelikirja. Uuden toimikauden työryhmät muodostuvat parhaillaan.

2. JIT-ehtojen uudistus

Yhdistyksemme on tällä toimikaudella myös julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen (JIT) uudistusta tekevän työryhmän aktiivinen jäsen. Tärkeimpiä tavoitteitamme ovat:

JIT-ehtojen ei tulisi mielestämme myöskään olla ristiriidassa Hankinta-Suomen ICT-pelikirjassa sovittujen parhaiden käytäntöjen kanssa (kuten JIT15 vielä monelta osin on).

3. IT2022-ehtojen päivitys

Software Finland on IT-ehtojen oikeudenomistajia ja mukana alan yleisten IT2022-sopimusehtojen päivitystyössä. Tuoreet IT-ehdot on tarkoitus julkaista vuonna 2025. IT-ehdot ovat kasvattaneet suosiotaan jatkuvasti ja nykyään IT2022 on laajasti sekä toimittajien että tilaajien käytössä. Luonnollinen osa tämänhetkistä uudistustyötä on EU-asetusten, kuten Data Act, tuomat muutokset. Huolehdimme myös siitä, että tilaajien ja toimittajien väliset vastuut ja korvaukset pidetään tasapainossa. Yhdistyksemme tavoitteena on tuoda ehtoihin mukaan julkisen hankkijan sopimusliite, joka mahdollistaisi IT2025-ehtojen käytön julkisissa hankinnoissa vaihtoehtona JIT-ehdoille.

4. Hallituskirjaus inhouse-yhtiöistä

Yhdessä Teknologiateollisuuden ja muiden toimialayhdistysten kanssa Software Finland vaikuttaa lisäksi EK:n vetämän työryhmän jäsenenä inhouse-keskusteluun tuomalla mukaan ohjelmistoalan näkemyksen aiheesta. Yhdistyksemme pyrkii inhouse-asiassa ratkaisukeskeiseen dialogiin alan toimijoiden sekä inhouse-yhtiöiden edunvalvontaorganisaation Kustos ry:n kanssa. Tärkeimpinä tavoitteinamme on läpinäkyvyyden lisääminen sekä roolien eriyttäminen: Inhouse-yhtiöt toimivat joko yhteishankintayksiköinä tai palveluiden tuottajina ja toimittajina, mutta ei molempina samanaikaisesti. Tähän liittyen tapahtuu paljon:

5. Hankintalain muutos

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan hankintalainsäädännön muutoksia pääministeri Petteri Orpon hallituksen hankintalakiin liittyvien hallitusohjelmakirjausten mukaisesti. Software Finland toimii tässä työryhmässä mukana olevan Annaliisa Oksasen (EK) taustaryhmässä aktiivisesti. Tavoitteenamme on tehokkaampi ja läpinäkyvämpi julkinen markkina. Asettamispäätökseen on kirjattu tavoite saada se eduskuntakäsittelyyn syksyllä 2025. Lue lisää valtioneuvoston sivuilta.

6. Julkisuuslain ajantasaistaminen

Yhdistyksemme toimii EK:n taustaryhmässä tuomassa ohjelmisto- ja IT-alan haasteet ja ratkaisuehdotukset osaksi EK:n ehdotusta ja vaikuttamispakettia liittyen julkisuuslain ajantasaistamiseen. OIemme myös vastanneet oikeusministeriön lausuntopyyntöön asiasta julkisesti, ja lausuntomme pääset lukemaan alta. Lisätietoa hankkeesta löytyy myös oikeusministeriön sivuilta.

Lausuntomme julkisuuslain ajantasaistamisesta

Pidämme myönteisenä julkisuuslain uudistusta, jonka tavoitteena on avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen yhteiskunnassa. Uudistuksen myötä lainsäädännön tulisi vastata nykyajan vaatimuksiin ja edistää avoimuutta myös ohjelmistoalalla, joka on yhä enenevässä määrin osa julkisia toimintoja. On tärkeää, että inhouse-yhtiöt määritellään selkeästi julkisuuslain piiriin kuuluviksi, jotta ne toimivat läpinäkyvästi ja kilpailuneutraalisti.

Lausuntomme Suomen digikompassista

Suomen Digikompassin on tarkoitus auttaa digitalisaatiokehityksen kannalta keskeisten hankkeiden priorisoinnissa. Digikompassi on osa Euroopan unionin digitaalistrategiaa, jonka tavoitteena on valjastaa digitalisaatio palvelemaan ihmisiä ja yrityksiä. Lisäksi se tukee tavoitetta tehdä Euroopasta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Fair Play -työryhmämme on ollut mukana työstämässä kompassiin ohjelmistoalan näkökulmia.

Mukana Fair Play -työryhmässä 2024

Fair Play työryhmässä vaikuttavat:

Tule edistämään reiluja digiajan pelisääntöjä!

Oletko kiinnostunut toimimaan yhdistyksen Fair Play -työryhmässä? Ota yhteyttä tällä lomakkeella ja jatketaan juttua! Työryhmään valitut pyydetään koolle erillisellä kutsulla.

Tulevat tapahtumat

Mitä uutta tulossa? Tutustu ajankohtaisiin koulutuksiin ja muihin tapahtumiin.
Ohjelmat & klubit