Suojaa IPR:t ennen kuin on liian myöhäistä

Kykenetkö puolustamaan yrityksesi tai asiakkaasi immateriaalioikeuksia omalla kustannuksellasi?

Ifin IPR Vakuutuksen avulla varaudut tehokkaasti IPR-loukkauksiin liittyviin kalliisiin riskeihin

Saat turvaa tilanteisiin, joissa yritykselläsi on velvollisuus puolustaa asiakasta IPR-loukkausasiassa

Ohjelmisto- ja e-business ry:n jäsenenä saat nyt Ifin IPR Vakuutuksen -20 % etuhintaan

Kykenetkö puolustamaan IPR:iä tarvittaessa?

Monella ohjelmistoyrityksellä on omia IPR:iä, kuten ohjelmistoihin liittyviä tekijänoikeuksia, patentteja tai tavaramerkkejä. Immateriaalioikeudet ovat olennaisessa osassa, kun kasvatetaan yrityksen arvoa. Ne ovat myös yrityksen liiketoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen edellytys. Paitsi, että yrittäjä tarvitsee hyvän IPR-strategian eli suunnitelman siihen, miten IPR:iä hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla, on kyky puolustaa IPR:iä tarpeen vaatiessa yrityksen tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeää.

Tiesitkö, että korvausvastuu IPR-rikkomuksesta voi syntyä silloinkin, kun yrityksellä ei ole omia IPR:iä?

Tunne kalliit riskit

IPR:iin liittyy merkittäviä asianajo- ja oikeudenkäyntikustannuksiin sekä mahdolliseen korvausvastuuseen liittyviä riskejä, joita tyypillinen oikeusturvavakuutus ei kata. Immateriaalioikeuksia koskevat riidat esimerkiksi ovat paljon kalliimpia kuin muut riidat, ja ne voivat myös kestää todella pitkään. Yrityksen on selvitettävä vahingonkorvausvastuunsa, neuvoteltava korvauksen vaatijan kanssa sekä maksettava vahinkoasiaan liittyvät asianajo- ja oikeudenkäyntikustannukset itse.

Tämä voi olla käytännössä mahdotonta, jos yrityksen kassatilanne on haastava. Yritys voi joutua luopumaan tuotteesta, tavaramerkistä tai palvelusta – jonka kehittämiseen on  panostettu vuosia – jos joku väittää sen rikkovan IPR-oikeuksiaan. On myös mahdollista, että kilpailija valtaa markkinat ja ajaa yrityksen jopa konkurssiin,  jos sillä ei ole muskeleita puuttua omien IPR:iensä puolustamiseen.

Olisitko valmis puolustamaan asiakastasi omalla kustannuksellasi?

IT-alan yleisten sopimusehtojen (IT2018 ja IT2022) mukaan toimittaja vastaa siitä, ettei toimituksen kohde loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeutta (11.1). Toimittajalla on siis velvollisuus puolustaa asiakastaan omalla kustannuksellaan, jos asiakasta vastaan esitetään väite, että toimituksen kohde loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia sovitussa toimitus- tai käyttömaassa (11.2). Toisin sanoen toimittaja voi joutua vastuuseen tuomittujen tai sovittujen korvausten maksamisesta kolmannelle osapuolelle (11.2).

Samojen sopimusehtojen mukaan sopijapuoli vastaa alihankkijansa toiminnasta kuin omastaan (6.2). Näin ollen on mahdollista, että toimittaja joutuu vastuuseen immateriaalioikeuksien (IPR) luokkauksesta, johon liittyvää väitettä ei ole edes esitetty toimittajaa vaan toimittajan asiakasta vastaan. Toimittaja saattaa siis IT2018 tai IT2022-sopimusehtojen perusteella joutua vastuuseen sellaisesta IPR-loukkauksesta, josta toimittaja ei ole ollut edes tietoinen, koska siihen on syyllistynyt alihankkija.

Varaudu ja vakuuta oikein

IPR:iin liittyviin riskeihin voi varautua ottamalla vakuutuksen. If on kehittänyt yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tueksi ainutlaatuisen IPR Vakuutuksen, jossa on huomioitu erityisesti Software Finland ry:n jäsenten tarpeet.

IPR Vakuutuksen lisäksi If tarjoaa Software Finland ry:n jäsenille apua myös siihen, miten IPR:iä kannattaa hyödyntää ja suojata.

Huom! IPR Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut vakuutuksenottajan alihankkija tai muu sopimuskumppani. Tältä osin on siis tärkeää sopia alihankkijan tai muun sopimuskumppanin korvausvastuusta. Yksi erinomainen keino on edellyttää, että myös alihankkijoilla on IPR Vakuutus, joka kattaa myös sopimuskumppania kohtaan esitetyt IPR-loukkaukset kuten esimerkiksi Ifin IPR Vakuutus.

Miksi Ifin IPR Vakuutus?

  • IPR Vakuutuksella turvaat kehityspanostuksiasi, koska voit puolustaa yrityksen omia innovaatioita ja brändiä sekä reagoida muiden tekemiin loukkauksiin.
  • Ifin IPR Vakuutus korvaa myös tilanteet, joissa olet sitoutunut puolustamaan asiakastasi IT2018 tai IT2022-sopimuksen perusteella.
  • Pienikin toimija saa muskelit puolustautua itseään tai asiakastaan kohtaan esitetyiltä väitteiltä & vaatimuksilta.
  • Vakuutus korvaa immateriaalioikeuksiin liittyvien riitojen oikeudenkäyntikuluja & kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksien loukkaamisesta tälle aiheutuneita taloudellisia vahinkoja.
  • If selvittää mahdollisen vahingonkorvausvastuusi, neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa ja maksaa vahinkoasiaan liittyviä asianajo- & oikeudenkäyntikuluja.

Software Finland ry:n jäsenille -20 % etuhinta

Software Finland ry:n jäsenet saavat 20 % alennuksen IPR Vakuutuksesta. Palvelukokonaisuus on niiden Software Finland ry:n jäsenien käytössä, joiden vakuutukset ovat Ifissä tai jotka ovat vähintään pyytäneet Ifiltä vakuutustarjouksen. Pyydä tarjous nyt linkistä alla!