Jäsenille IT2022-sopimusehdot omaan hintaan

Alan yleiset IT2022-sopimusehdot helpottavat sopimusten tekemistä. Ehdoissa on huomioitu niin eri kokoisten toimittajien kuin ostajien tarpeet. Software Finland ry:n jäsenenä saat sopimusehdot -40 % etuhintaan.

Pelottaako vaikeaa IT-sopimusprosessi?

Pelkäätkö vaikeaa IT-sopimusprosessia ja että se tulee yrityksellesi kalliiksi? Ei hätää. Yleiset IT2022-sopimusehdot helpottavat sopimusten tekemistä. Ehdot on laadittu, jotta eri kokoisten yritysten olisi mahdollisimman helppoa päästä tasapainoiseen sopimukseen.

Oli kyseessä sitten konsultointi- ja asiantuntijasopimuksesta, ketterän kehityksen projektista, SaaS-palvelusta, valmisohjelmiston toimituksesta tai ohjelmistojen ylläpitopalvelusta, IT2022-sopimusehdot vastaavat tarpeeseen!

IT2022-ehtojen sopimisessa on huomioitu laajasti niin IT-projektien ostajien kuin toimittajien tarpeet, ja niitä on kehitetty vuosikymmenien ajan yhteistyössä molempien osapuolten kanssa.

Mukana IT-sopimusehtojen kehittämisessä ovat olleet Teknologiateollisuuden, Keskuskauppakamarin, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY:n, Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA:n sekä tietenkin Software Finland ry:n jäsenyritykset.

Uutta IT2022-versiossa

IT2022 on alan yleisistä sopimusehdoista uusin versio. Lisäyksenä aiempiin IT2018-ehtoihin mukana on nyt myös erityisehdot datan käytöstä sekä uusi sopimusmalli yksinkertaisia ja kevyitä pientoimituksia varten.

Edellisen kerran sopimusehtoja on päivitetty vuonna 2018, jolloin otettiin käyttöön EU:n tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n mukaiset henkilötietojen käsittelyä koskevat erityisehdot.

Henkilötietojen käsittelyä koskeville erityisehdoille on nyt tehty laajemmat käyttöohjeet, joiden avulla voit selvittää kätevästi a) mistä seikoista henkilötietojen käsittelyn osalta voidaan sopia toisin ja b) mitkä kohdat tulevat suoraan pakottavasta lainsäädännöstä.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyen on uudistettu myös yleisiä sopimusehtoja ja pilvipalveluehtoja (SaaS-ehdot), ja lisäksi on parannettu käyttöohjeita.

Miksi IT2022-sopimusehdot?

Verkkokaupan asiantuntijaorganisaatio Crasman on ollut Software Finland ry:n jäsen ja hyödyntänyt IT-sopimusehtoja projekti- ja palveluliiketoiminnassaan jo yli kymmenen vuoden ajan. Yleiset IT-sopimusehdot sujuvoittavat merkittävästi sopimista. Säännöllisesti ilmestyvien uusien versioiden, kuten IT2022, ansiosta voimme luottaa siihen, että sopimusehdot pysyvät ajantasalla jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Olli Maksimainen | Crasman

”Sininen Meteoriitti hyödyntää IT2022-ehtoja kaikkien toimitussopimusten ja jatkuvan palvelun sopimusten sopimuspohjissa Suomessa. Yleiset ehdot ovat hyvä ja kattava pohja IT-alan erilaisiin sopimustarpeisiin ja nopeuttavat koko neuvotteluprosessia, koska ehdot on valmisteltu sekä toimittajan että asiakkaan tarpeet huomioiden. Siten ne ovat turvalliset hyväksyä molemmille sopimusosapuolille.”

Pekka Walkama | Sininen meteoriitti

IT-ehtoja päivitetään säännöllisesti, jotta ne vastaisivat mahdollisimman hyvin alan yritysten tarpeita ja IT-alan kehitystä. Ohjelmistoihin perustuvat tuotteet ja palvelut muodostuvat yhä keskeisemmiksi digitalisoituvassa maailmassa. IT-alalle syntyy jatkuvasti uusia yrityksiä, joten tiedon jakaminen ehdoista ja niiden käytöstä on tärkeää.

Minna Aalto-Setälä | Keskuskauppakamari

Software Finland ry on ollut mukana kehittämässä alan yleisiä sopimusehtoja jo toistakymmentä vuotta. Tavoitteena meillä on aina ollut, että alalla tehdään tasapainoisia ja toimivia sopimuksia sopijapuolten kokoon ja neuvotteluasemaan katsomatta. Sopimukseen pitäisi mielestämme päästä ilman suurta ja kallista sopimusrumbaa, jotta molemmat osapuolet voivat mieluummin panostaa aikaa ja energiaa itse toimitukseen, kehitykseen tai projektiin.

Rasmus Roiha | Software Finland ry

Mitä saat?

IT2022-sopimusehdot sisältää 11 sopimusehtoliitettä, 10 sopimusmallia sekä käyttöohjeet.

Suomen- ja englanninkieliset IT-sopimusehdot ja sopimusmallit on paketoitu yhdeksi lisenssiksi, jotta ne palvelisivat kansainvälisissä operaatioissa ja mahdollistaisivat osaltaan Due Diligence -valmiuden ylläpitoa.

IT2022-sopimusmallit:

 • IT2022 Henkilötietojen käsittelysopimus
 • IT2022 Ketterien menetelmien toimitussopimus
 • IT2022 Konsultointi ja muita asiantuntijapalveluita koskeva sopimus
 • IT2022 Laitteiden huoltosopimus
 • IT2022 Ohjelmistoylläpitosopimus
 • IT2022 Palvelutasokuvaus
 • IT2022 Pientoimitussopimus
 • IT2022 Salassapitosopimus
 • IT2022 Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus
 • IT2022 Toimitussopimus

IT2022-sopimusehdot:

 • IT2022 YSE – Yleiset sopimusehdot
 • Liiketoiminnan eettiset periaatteet
 • IT2022 EVT – Erityisehtoja valmisohjelmistojen toimituksista
 • IT2022 ETP – Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista (pilvipalvelu)
 • IT2022 EOY – Erityisehtoja ohjelmistojen ylläpitopalveluista
 • IT2022 ELT – Erityisehtoja laitetoimituksista
 • IT2022 ELH –Erityisehtoja laitteiden huoltopalveluista
 • IT2022 EKT – Erityisehtoja ohjelmistojen toimituksista ketterillä menetelmillä
 • IT2022 EJT – Erityisehtoja tietojärjestelmien ja asiakaskohtaisten ohjelmistojen toimituksista
 • IT2022 EHK – Erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä
 • IT2022 EHD – käyttöohjeet
 • IT2022 EDH – Erityisehtoja datan hyödyntämisestä
 • IT2022 EAP – Erityisehtoja konsultointi- ja muista asiantuntijapalveluista

Jäsenille -40% etuhinta!

IT2022-sopimusehtojen lisenssin normaali hinta yrityksille on 390 euroa (+alv) ja konserneille 1950 euroa (+alv).

Lisenssi ostetaan aina 12 kuukaudeksi kerrallaan ja se vesileimataan ostajan tiedoilla. Kohtuullisilla lisenssimaksuilla turvataan sopimusehtojen jatkuva kehittäminen muun muassa ohjausryhmässä, lakimiestyöryhmässä sekä IT-ehtojen seurantaryhmässä.

Software Finland ry:n jäsenyritykset saavat IT2022-sopimusehtojen lisenssistä 40 % alennuksen. Haluatko hankkia alan yleiset IT2022-sopimusehdot edulliseen jäsenhintaan?

Tule

Mukaan

Software Finland ry:n jäsenenä liityt elinvoimaiseen softa-alan yhteisöön, jossa opit huippuosaajilta, pääset jakamaan kokemuksia muiden yrittäjien ja johtajien kanssa, sekä kasvattamaan bisneksen kannalta elintärkeää verkostoasi.