Uudistuneet IT2022 -sopimusehdot

Alan yleiset IT2022-sopimusehdot helpottavat sopimusten tekemistä.
Software Finland ry:n jäsenenä saat sopimusehdot -40% etuhintaan!

 


Pelkäätkö hankalaa IT-sopimusprosessia?

Pelkäätkö hankalaa IT-sopimusprosessia ja että se tulee yrityksellesi kalliiksi?

Yleiset IT2022-sopimusehdot helpottavat sopimusten tekemistä. Tavoitteena on, että eri kokoisten yritysten olisi mahdollisimman helppoa päästä tasapainoiseen sopimukseen.

IT2022-ehtojen sopimisessa on huomioitu laajasti niin IT-projektien ostajien kuin toimittajien tarpeet, sillä sopimusehdot ovat kehittyneet vuosikymmenien aikana yhteistyössä molempien osapuolten kanssa. Tämä varmistaa sen, että alan yleiset IT-ehdot ovat markkinaehtoiset ja niin ostaja- kuin toimittajapuolen hyväksymät.

Oli kyseessä sitten konsultointi- ja asiantuntijasopimuksesta, ketterän kehityksen projektista, SaaS-palvelusta, valmisohjelmiston toimituksesta tai ohjelmistojen ylläpitopalvelusta, IT2022-sopimusehdot vastaavat tarpeeseen!

Mukana IT-sopimusehtojen kehittämisessä ovat olleet Teknologiateollisuuden, Keskuskauppakamarin, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY:n, Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA:n sekä tietenkin Software Finland ry:n jäsenyritykset.

”Software Finland ry on ollut mukana kehittämässä alan yleisiä sopimusehtoja jo toistakymmentä vuotta. Tavoitteena meillä on aina ollut, että alalla tehdään tasapainoisia ja toimivia sopimuksia sopijapuolten kokoon ja neuvotteluasemaan katsomatta. Sopimukseen pitäisi mielestämme päästä ilman suurta ja kallista sopimusrumbaa, jotta molemmat osapuolet voivat mieluummin panostaa aikaa ja energiaa itse toimitukseen, kehitykseen tai projektiin.”

Toimitusjohtaja Rasmus Roiha

Software Finland ry


Mitä uutta? IT2022 vs. IT2018

IT2022-sopimusehdot julkaistiin joulukuussa 2021. Keskeisimpänä uudistuksena IT2018-ehtoihin verrattuna on uudet erityisehdot datan käytöstä sekä uusi sopimusmalli yksinkertaisia ja kevyitä pientoimituksia varten.

Edellisen kerran sopimusehtoja on päivitetty vuonna 2018, jolloin otettiin käyttöön EU:n tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n mukaiset henkilötietojen käsittelyä koskevat erityisehdot.

Henkilötietojen käsittelyä koskeville erityisehdoille tehtiin laajemmat käyttöohjeet, joiden avulla selvittää kätevästi, mistä seikoista henkilötietojen käsittelyn osalta voidaan sopia toisin ja mitkä kohdat tulevat suoraan pakottavasta lainsäädännöstä. Ohjeissa avataan lisäksi sopimusehdoissa ilmeneviä käsitteitä tietosuoja-asetuksen näkökulmasta.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyen uudistettiin myös yleisiä sopimusehtoja ja pilvipalveluehtoja (SaaS-ehdot). Käyttöohjeita uudistettiin puolestaan legal designin (oikeudellinen muotoilu tai sopimusmuotoilu) keinoin entistä selkeämmiksi ja käytettävämmiksi.

“IT-ehtoja päivitetään säännöllisesti, jotta ne vastaisivat mahdollisimman hyvin alan yritysten tarpeita ja IT-alan kehitystä. Ohjelmistoihin perustuvat tuotteet ja palvelut muodostuvat yhä keskeisemmiksi digitalisoituvassa maailmassa. IT-alalle syntyy jatkuvasti uusia yrityksiä, joten tiedon jakaminen ehdoista ja niiden käytöstä on tärkeää”.

lakimies Minna Aalto-Setälä

Keskuskauppakamari


Samassa paketissa suomeksi ja englanniksi

Suomen- ja englanninkieliset IT-sopimusehdot ja sopimusmallit on paketoitu yhdeksi lisenssiksi.

Vaikka sopimus tehtäisiin kahden suomalaisen yrityksen välillä, halutaan nykyään usein käyttää englanninkielisiä dokumentteja. Syynä on ns. kansainvälisen Due Diligence -valmiuden ylläpitäminen, rahoituskierroksen mahdollistaminen tai valmius yritysostoon.

Moni suomalainen IT-palveluiden ostaja on myös osa kansainvälistä organisaatiota ja operaatiota, jolloin on vain luonnollista pystyä tarjoamaan IT-ehdot ja sopimus molemmilla kielillä.

IT2022-sopimusehdot sisältää IT2022-ehdot sisältävät 11 sopimusehtoliitettä, 10 sopimusmallia sekä käyttöohjeet.

Verkkokaupan asiantuntijaorganisaatio Crasman on ollut Software Finland ry:n jäsen ja hyödyntänyt IT-sopimusehtoja projekti- ja palveluliiketoiminnassaan jo yli kymmenen vuoden ajan. Yleiset IT-sopimusehdot sujuvoittavat merkittävästi sopimista. Säännöllisesti ilmestyvien uusien versioiden, kuten IT2022, ansiosta voimme luottaa siihen, että sopimusehdot pysyvät ajantasalla jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Olli Maksimainen

Crasman


Saat kaiken tämän:

IT2022-sopimusehdot:

✔️ IT2022 YSE – Yleiset sopimusehdot
✔️ Liiketoiminnan eettiset periaatteet
✔️ IT2022 EVT – Erityisehtoja valmisohjelmistojen toimituksista
✔️ IT2022 ETP – Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista (pilvipalvelu)
✔️ IT2022 EOY – Erityisehtoja ohjelmistojen ylläpitopalveluista
✔️ IT2022 ELT – Erityisehtoja laitetoimituksista
✔️ IT2022 ELH –Erityisehtoja laitteiden huoltopalveluista
✔️ IT2022 EKT – Erityisehtoja ohjelmistojen toimituksista ketterillä menetelmillä
✔️ IT2022 EJT – Erityisehtoja tietojärjestelmien ja asiakaskohtaisten ohjelmistojen toimituksista
✔️ IT2022 EHK – Erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä
✔️ IT2022 EHD – käyttöohjeet
✔️ IT2022 EDH – Erityisehtoja datan hyödyntämisestä
✔️ IT2022 EAP – Erityisehtoja konsultointi- ja muista asiantuntijapalveluista

IT2022-sopimusmallit:

✔️ IT2022 Henkilötietojen käsittelysopimus
✔️ IT2022 Ketterien menetelmien toimitussopimus
✔️ IT2022 Konsultointi ja muita asiantuntijapalveluita koskeva sopimus
✔️ IT2022 Laitteiden huoltosopimus
✔️ IT2022 Ohjelmistoylläpitosopimus
✔️ IT2022 Palvelutasokuvaus
✔️ IT2022 Pientoimitussopimus
✔️ IT2022 Salassapitosopimus
✔️ IT2022 Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus
✔️ IT2022 Toimitussopimus

”Sininen Meteoriitti hyödyntää IT2022-ehtoja kaikkien toimitussopimusten ja jatkuvan palvelun sopimusten sopimuspohjissa Suomessa. Yleiset ehdot ovat hyvä ja kattava pohja IT-alan erilaisiin sopimustarpeisiin ja nopeuttavat koko neuvotteluprosessia, koska ehdot on valmisteltu sekä toimittajan että asiakkaan tarpeet huomioiden. Siten ne ovat turvalliset hyväksyä molemmille sopimusosapuolille.”

Pekka Walkama

Sininen Meteoriitti

Software Finland ry:n jäsenille -40% etuhinta!

Software Finland ry:n jäsenyritykset saavat IT2022-sopimusehtojen lisenssistä -40% alennuksen. Lisenssin normaali hinta yrityksille on 390 euroa (+alv) ja konserneille 1950 euroa (+alv).

Lisenssi ostetaan aina 12 kuukaudeksi kerrallaan ja se vesileimataan ostajan tiedoilla. IT2022-ehdot sisältävät 11 sopimusehtoliitettä, 10 sopimusmallia sekä käyttöohjeet.

Sopimusehtojen kohtuullisilla lisenssimaksuilla turvataan niiden kehittäminen tulevaisuudessakin ostajien ja toimittajien välillä muun muassa ohjausryhmässä, lakimiestyöryhmässä sekä IT-ehtojen seurantaryhmässä.


Tule

Mukaan

Software Finland ry:n jäsenenä olet mukana aktiivisessa softa-alan yhteisössä, jossa opit huippuosaajilta, pääset jakamaan kokemuksia muiden yrittäjien & johtajien kanssa, sekä kasvattamaan bisneksen kannalta elintärkeää verkostoasi.