Maan hallitus esitti lisätalousarviossaan suunnata 10 miljoonaa euroa niin sanotun positiivisen rakennemuutoksen aloille, eli toimialoilla joilla yritykset valittavat työvoimapulasta.