Opi tukemaan oikein!

Miten haen yhdistyksen jäsenyrityksiä?

Käsittelemme syksyllä 2019 uudessa seminaarisarjassa sitä, miten voit parhaiten tukea erilaisia työntekijöitäsi urakehityksen eri vaiheissa. Opimme, mitkä ovat erityisesti naisten urakehitykseen liittyviä haasteita ja miten niihin voidaan yrityksessä reagoida paremmin. Opi tukemaan oikein!

 

Syksy 2019

Tulossa! Keskiviikko 11.12.2019, klo 14.00

Työn ja muun elämän yhteensovittaminen asiantuntijanaisten urakehityksessä | Marjut Jyrkinen
Vaativa asiantuntijatyö ja erilaiset hoivavastuut kuormittavat työssä ja muun elämän alueilla eri vaiheissa uraa. Usein nämä ovat sukupuolistuneita. Puheenvuoro nostaa esiin erityisesti naisten urakehitykseen liittyviä haasteita ja tuo keskusteluun kysymyksen, kuinka niihin voitaisiin organisaatioissa reagoida paremmin.

Mentorointi tasa-arvon edistäjänä | Tytti Steel
Miten mentoroinnilla voidaan edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta organisaatiossa? Puheenvuoro sisältää lyhyen katsauksen mentorointiin menetelmänä sekä esittelee tapaustutkimuksen ulkomaalaistaustaisille korkeasti koulutetuille naisille suunnatusta mentorointiohjelmasta.