4.1.2021

Yritysten IT-kehitystarpeet nopeassa kasvussa, lähes 60% ostamassa lisää 2021: ”Nousukiito kasvuun” -tutkimus kiteytyi ostajan pikaoppaaksi

Vuosi 2021 on jo liikkeellä, kuinka menestyä? Ohjelmistokehitysyhtiö Rakettitiede Oy ja Ohjelmisto- ja e business ry selvittivät, mitä IT-alan asiakkaat aikovat ja kuinka ne valitsevat kumppaninsa. IT-alan kysyntää vauhdittaa nopea teknologiakehitys: 58

Vuosi 2021 on jo liikkeellä, kuinka menestyä? Ohjelmistokehitysyhtiö Rakettitiede Oy ja Ohjelmisto- ja e business ry selvittivät, mitä IT-alan asiakkaat aikovat ja kuinka ne valitsevat kumppaninsa. IT-alan kysyntää vauhdittaa nopea teknologiakehitys: 58% asiakasyrityksistä arvioi tarvitsevansa lisää osaajia ohjelmistokehitykseen. ”Viesti on selvä: Kovaa kasvua on luvassa”, kiteyttää Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha. Ykkösohje IT-yrityksille vuonna 2021 on: verkostoidu! 75% asiakkaista etsii kumppaneita verkostojensa kautta. Tutkimus aiheesta julkistetaan tänään online-tilaisuudessa klo 15-16.

Vuotta 2020 ovat leimanneet korona ja sen moninaiset vaikutukset talouteen ja yhteiskuntaan. Siksi voi olla yllättävää, että valtaosa ohjelmistokehitysyhtiö Rakettitieteen ja Ohjelmisto- ja business ry:n tutkimukseen haastatelluista asiakasyrityksistä ei nähnyt koronan olennaisesti vaikuttaneen tuleviin ohjelmistokehitystarpeisiinsa. Teknologian nopea kehitys ja kasvuhalukkuus osoittautuivat tärkeimmiksi tekijöiksi, jotka kasvattavat tarvetta uuteen ohjelmistokehitykseen.

”Pidän ’Nousukiito kasvuun’ -tutkimuksen tuloksia kahdella tavalla erityisen merkittävinä. Ensinnäkin teknologian kehitys ohjaa ja suorastaan pakottaa yritykset kaikilta toimialoilta panostamaan digitaalisiin ratkaisuihin – aivan koronasta riippumatta. Jos tästä kiihtyvästä IT-kehittämisestä jättäytyy pois, käy huonosti suhteessa kilpailijoihin, jotka digikehitykseen voimakkaasti panostavat”, painottaa Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha kaikkea yritystoimintaa dominoivaa megatrendiä.

”Toinen päätulos on tutkimuksen osoittama ostohalukkuus markkinoilla. Viesti on selvä alallemme: Kovaa kasvua on luvassa 2021. Kun lähes 60% asiakasyrityksistä aikoo ostaa lisää ohjelmistokehitystä jo aiemman mittavan kasvun päälle, niin on selvää, että softakehitys ei ole asiakasyritystemme leikkauskohde. Tämä on hyvä uutinen myös koko maalle: Yritysten digipanostukset väkisinkin merkitsevät niiden parantuvaa kilpailukykyä ja samalla parempaa kilpailukykyä koko Suomelle”, ennakoi Roiha.

”Nousukiito kasvuun” -tutkimus esitellään tänään verkkotilaisuudessa klo 15-16.

Asiakkaiden kehitystarpeet sekä laajenevat että syvenevät

’Nousukiito kasvuun’ -tutkimukseen vastasi syksyn mittaan kaikkiaan lähes 100 eri kokoisten asiakasyritysten avainhenkilöä. Ohjelmistokehityksen kasvutarpeet ovat moninaiset, teknologian määrätessä tahdin.

”Kuten eräs haastateltu osuvasti muotoili, koodin määrä yksittäiseen laitteeseen kasvaa koko ajan. Tämä tarkoittaa kumulatiivisesti jatkuvasti kiihtyvää softan määrän kasvua, ja siihen tarvittavan osaamisen määrän kasvua. Teknologinen kehitys jo itsessään väkisinkin kasvattaa IT-yritysten osaamisen kysyntää: Asiakkaiden tarpeet lisääntyvät jopa eksponentiaalisesti”, kuvailee Marko Saaresto, Rakettitiede Oy:n varatoimitusjohtaja.

Kuinka ostat? Ja osaat vastata ostajan tarpeisiin…

Menestys edellyttää oikeita kumppaneita. Eli miten IT-yritysten asiakkaat löytävät oikeat tekijät kehitystarpeilleen? ’Nousukiito kasvuun’ -tutkimus korosti erityisesti asiakkaiden halua toimia tuttujen ja koeteltujen kumppaneiden kanssa.

”Vahvasti nousi esiin, että teknologia on kriittinen liiketoiminto. Siksi kehityksessä halutaan usein tukeutua tuttuun toimijaan, jonka osaamiseen on opittu luottamaan. Hinta ei ole tärkein, vaan ohjelmistokehitystä tarjoavan yrityksen osaaminen, laatu ja aiemmat kokemukset”, korostaa Saaresto.

Yrityksen koolla tai maantieteellisellä sijainnilla ei myöskään ole ratkaisevaa merkitystä. Suomalaisia toimijoita suositaan enemmän kuin kansainvälisiä, mutta lisääntynyt etätyö on vähentänyt entisestään sijainnin merkitystä.

”Tämä on havainto, joka jokaisen softafirman kannattaa ottaa tosissaan. Kun yhä useampi asiakasyritys tottuu katselemaan yli rajojen, niin se lisää kilpailua myös Suomessa. Mutta vielä tärkeämpää on se, että vastaava kehitys tapahtuu muuallakin ja luo lisätilaa meidän mainioille softafirmoillemme kilpailla maailmalla yhä rohkeammin”, näkee ohjelmistoalan visionääri Roiha.

Rakettitieteen Saaresto avaa tutkimuksen kiteyttävän pikaoppaan ytimen:

”Olennaista IT-yrityksille on päästä mukaan asiakkaiden verkostoihin sekä kyky viestiä selkeästi ja vastata joustavasti juuri asiakkaiden tarpeisiin – asiakkaat haluavat olla varmoja, että asiat sujuvat sovitusti. Teknologian kanssa ei voi sössiä, eli osaamisen pitää olla takuulaatua ja tunnettua.”

 

PIKAOPAS IT-KUMPPANIN VALINTAAN 2020

Näin menestyt – tällaiselta IT-kumppanilta kannattaa ostaa:

 1. Kommunikoi selkeästi ja ripeästi
 2. Tuntee asiakkaan ja toimialan – kotiläksyt on tehty
 3. Osaa tehdä tarjouksia, jotka ovat ymmärrettäviä ja vertailukelpoisia
 4. Joustaa ja mukautuu tarpeisiin
 5. Hinnoittelu vastaa laatua ja osaamista
 6. Sopiva osaaja löytyy helposti
 7. Maine, referenssit ja suosittelijat ovat ok

Näin munaat – älä osta kehittämistä tällaiselta kumppanilta:

 1. Reagoi hitaasti tai kommunikoi huonosti
 2. Ei tunne toimialaa tai asiakasta
 3. Tarjous epäselvä tai tarjotaan väärää osaamista
 4. Ei jousta
 5. Liian kallis suhteessa laatuun tai osaamiseen
 6. Ei löydy sopivaa osaajaa kohtuullisessa ajassa
 7. Huono maine tai ei referenssejä

IT-yrityksen ohjenuora asiakashankintaan 2021: Verkostoidu ja viesti kykysi selkeästi!

 

Lisätiedot:

Rasmus Roiha, Ohjelmisto- ja e-business ry, toimitusjohtaja, 0400 180434, rasmus@ohjelmistoebusiness.fi

Marko Saaresto, Rakettitiede Oy, varatoimitusjohtaja, 044 380 0013, marko@rakettitiede.com

Tule

Mukaan

Software Finland ry:n jäsenenä liityt elinvoimaiseen softa-alan yhteisöön, jossa opit huippuosaajilta, pääset jakamaan kokemuksia muiden yrittäjien ja johtajien kanssa, sekä kasvattamaan bisneksen kannalta elintärkeää verkostoasi.