Vuoden Ohjelmistoyrittäjä ja Vuoden Digipalvelu

Palkinnot nostavat esiin alan parhaita

Softa-alalla on Suomessa kiistaton merkitys: se on yksi taloutemme kasvun moottoreista, tukee vientiä ja on yhteiskunnallinen vaikuttaja. Meidän yhdistyksen sydämessä on auttaa jäsenyrityksiämme menestymään kansainvälisellä näyttämöllä.

Tässä kilpailussa haluamme nostaa esiin alan parhaita: Vuoden Ohjelmistoyrittäjän ja Vuoden Digipalvelun. Heidän tarinansa ja saavutuksensa ansaitsevat huomiota ja tunnustusta.

Palkittavat valitaan vertaisarvioinnilla. Vuoden Ohjelmistoyrittäjän valitsee yhdistyksen hallitus, mutta Vuoden Digipalvelun valitsee softa-alan ammattilaisista koottu tuomaristo.

Vuoden Ohjelmistoyrittäjä

Vuoden Ohjelmistoyrittäjä -palkinto on suomalaisen ohjelmistoalan arvostetuin vertaisilta saatu kunnianosoitus. Palkittavan valitsee Software Finlandin hallitus, ja se myönnetään alalla menestyneelle ja arvostetulle toimijalle, joka on osoittanut kykyä menestyä myös haasteellisina aikoina. Valittu yrittäjä ei ole ainoastaan saavuttanut henkilökohtaista tai yrityksen menestystä, vaan on myös edistänyt suomalaisen ohjelmistoteollisuuden kasvua ja toiminut innoittajana yrittäjävetoiselle kehitykselle. Palkinto on enemmän kuin vain tunnustus yksilölle; se on koko alalle suunnattu kannustin ja esimerkki, joka osoittaa, mihin suomalainen ohjelmistoala parhaimmillaan kykenee. Palkinto rohkaisee koko toimialaa pyrkimään huippuosaamiseen ja innovatiivisuuteen.

Vuoden Ohjelmistoyrittäjänä aiemmin palkitut

Vuoden Digipalvelu

Vuoden Digipalvelu jaetaan merkittävälle kansalliselle digipalvelulle, joka on vaikuttanut positiivisesti suomalaiseen yhteiskuntaan ja/tai kansalaisten elämään. Palkinnon saajan valinnassa painotetaan ensisijaisesti digipalvelun vaikuttavuutta ja sillä tulee olla myös mahdollisuus menestyä sekä pysyä relevanttina pitkällä aikavälillä. Palkinto painoittaa:

  • Yhteiskunnallinen merkitys: Miten palvelu on parantanut yhteiskunnan rakenteita tai toimintoja?
  • Elämänlaadun parantaminen: Onko palvelu lisännyt käyttäjien hyvinvointia, tuonut iloa tai helpottanut arkisia haasteita?
  • Ongelmanratkaisukyky: Kuinka palvelu on sujuvoittanut vaikeiden tai ikävien asioiden käsittelyä?
  • Kestävyys ja pitkäjänteisyys: Onko palvelulla potentiaalia menestyä ja tuottaa hyötyä pitkällä aikavälillä?
  • Vaikuttavuus voi olla sekä määrällistä (esim. käyttäjämäärät, tehokkuuden lisääntyminen) että laadullista (esim. käyttäjien tyytyväisyys, sosiaalisen pääoman kasvu, kuinka tarpeellinen se on käyttäjälle).

Ehdotuksissa arvostetaan käyttäjäkokemusten mukaan ottamista. Nämä kokemukset tulisi kerätä organisaation omilta palautekanavilta tai sosiaalisesta mediasta, ja ne voivat tulla erilaisilta tahoilta: yrityksiltä, julkishallinnolta tai yksityishenkilöiltä.

Kuka tahansa voi ehdottaa palkittavaa, ja ehdotuksen voivat tehdä yksilöt, yritykset, järjestöt tai muut toimijat. Osallistuminen on maksutonta. Näin varmistetaan, että palkinto heijastaa laajasti eri sektoreiden ja kansalaisten näkemyksiä ja kokemuksia. Tuomaristo voi myös esittää omia ehdokkaita, kuitenkin niin, että jääviyssäännöt huomioidaan.

Ehdotukset palkinnon saajaksi tulee toimittaa syyskuun loppuun mennessä. Osallistuminen on maksutonta.

Vuoden Digipalvelu -palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa 2019

Suomen digitalisoituminen sai tärkeän virstanpylvään vuonna 2019, kun Vuoden Digipalvelu -palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa. Palkinnon ovat aiemmin saaneet: 

Ota yhteyttä