Suuret yritykset haluavat kasvaa nopeammin kuin mihin ne pystyvät orgaanisesti omin voimin. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti kertoo, kuinka tehokkaasti ne tahkoavat rahaa. Yritysostoin voidaan sekä kiihdyttää kasvua että hakea rahalle vielä aggressiivisempaa tuottoa kuin lisäsijoittaminen omaan orgaaniseen kasvuun tarjoaa.

Lähes kaikilla isoilla firmoilla on tarkkaan harkittu M&A-strategia, jonka toteuttamiseksi ylläpidetään yritysostojen ”tiekarttaa”. Yrittäjät usein luulevat, että isot ostajat toimivat reaktiivisesti eli analysoivat kaikki heille tulleet myyntitarjoukset ja valitsevat niistä parhaat. Näin ne eivät voi toimia, koska tuollainen toimintatapa olisi tehoton. Proaktiivisen tiekartan mukaan eteneminen tuo tehoa ostoprosessiin.

Epäorgaanisen kasvun strategia voi perustua valmiin liiketoiminnan ostamiseen tai sellaisen teknologian ostamiseen, jolla omaa liiketoimintaa skaalataan isommaksi. Näistä jälkimmäinen eli teknologian ostaminen tarjoaa yleensä nopeamman skaalautumisen, kun taas liiketoimintaa ostamalla voidaan ottaa suurempi kertaloikka, mutta ostokohteen hitaampi kasvu.

Teknologiaan perustuvia yritysostoja tehdään mm. seuraavista syistä:

Täydentävä tuote tai palvelu, joka on helppo myydä omille asiakkaille.
• Puuttuva tuote tai palvelu, joka mahdollistaa myynnin uusille asiakkaille.
• State-of-the-art –teknologia, jonka avulla jatketaan nykyisten asiakkuuksien elinkaarta ja mahdollistetaan lisämyynti.
• Ostokohteen tiimin ainutlaatuinen osaaminen on tapa saada omaan firmaan ne resurssit, joilla tuotekehitykseen pannaan potkua.

Liiketoiminnan ostamiseen perustuvia ostoja tehdään seuraavista syistä:

• Markkinaosuuden kasvattaminen ostamalla samanlaista liiketoimintaa kuin itse jo tehdään.
• Maantieteellinen laajentuminen on nopeampaa yritysostoin kuin neitseellisellä etabloitumisella.
• Uudelle toimialalle meneminen nopeutuu, kun ostaa jalansijan ja osaajat.
• Laajeneminen arvoketjussa on Chasm Groupin mukaan vaihe, johon jokainen kasvuyritys törmää jossain vaiheessa.
• Tuotantotehokkuuden parantaminen voidaan tehdä ostamalla firma, joka tuo joko puuttuvat komponentit nykytuotantoon tai jonka avulla saadaan uudet paremmat tuotantomenetelmät.
• Kilpailijan eliminointi parhaimmillaan sekä kasvattaa omaa markkinaosuutta että nostaa omaa kateprosenttia.
• ROI tai IRR on yleisin syy, miksi private equity pelurit ostavat firmoja.

Tuohi Advisors, Vesa Walldénin ja Pekka Ruususen uutuuskirja Firma meni ja rahat tuli!, lanseerataan 4.3.2016 Operatiivisten sopimusten riskit yrityskaupassa-aamiaisseminaarissa. Tule kuulemaan lisää asiantuntijoiden puheenvuoroissa yrityksen arvonmääritykseen vaikuttavasta sopimusportfoliosta. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täältä.