EU:n tuomioistuimen lokakuussa 2015 antama Safe Harbor -ratkaisu saattoi suuren määrän Euroopasta Yhdysvaltoihin tehdyistä henkilötietojen siirroista vaille laillista perustetta. Tämä ongelma on nyt poistumassa, kun EU:n komissio ja USA ovat saavuttaneet poliittisen yhteisymmärryksen Safe Harbor -päätöksen tilalle kehitettävästä uudesta tietosuojajärjestelystä, EU-US Privacy Shieldistä.

Uusi ratkaisu on helpotus tietosuoja-asioiden hallinnoinnille eurooppalaisesta näkökulmasta. USA:ssa yritysten tietosuojavelvoitteet eurooppalaisten henkilötietojen käsittelyssä sen sijaan tiukentuvat. USA:n viranomaiset valvovat velvoitteiden noudattamista. Eurooppalaisia henkilöstöhallinnon tietoja käsittelevien yhdysvaltalaisten yritysten täytyy noudattaa myös EU:n tietosuojaviranomaisten päätöksiä. USA vakuuttaa, että uudessa järjestelyssä rajoitetaan turvallisuusviranomaisten pääsyä Euroopasta tuleviin tietovirtoihin.

Seuraavien viikkojen aikana valmistellaan luonnos EU-US Privacy Shield -päätökseksi. Samalla USA tekee valmisteluja uuden tietosuojajärjestelyn mukaisten menettelyjen voimaansaattamiseksi. Nykyinen tilanne ei edellytä erityisiä toimenpiteitä suomalaisilta yrityksiltä, vaan tässä vaiheessa on riittävää seurata Privacy Shield -päätöksen valmistelua.

Safe Harbor kiteytettynä 

Terho-Nevasalo-240x240 (1)

Kirjoittanut

Terho Nevasalo, osakas
Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners
www.hpplaw.fi