13.10.2021: GDPR:n perusteet haltuun

Alkaa: 13.10.2021 klo 09:00
Päättyy: 13.10.2021 klo 10:30

[minti_button link=”https://www.lyyti.in/20211013_GDPRn_perusteet” target=”_blank” icon=”fa-chevron-right” appear=”true” color=”color-3″ size=”full”]Ilmoittaudu[/minti_button]

GDPR:n eli EU:n tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkoi keväällä 2018. GDPR tekee jokaisesta suomalaisesta ohjelmistoliiketoimintaa tekevästä yrityksestä rekisterinpitäjän sekä suurimmasta osasta henkilötietojen käsittelijän. Jokaisen yrityksen on siis ymmärrettävä roolinsa ja velvoitteensa henkilötietojen käsittelyssä ja niiden merkitys yrityksen liiketoiminnan kannalta.

Otamme studiotilaisuudessa 13.10. haltuun HPP Asianajotoimiston Terho Nevasalon johdolla GDPR:n perusteet ja keskeiset käsitteet. Ohjelmassa:

  • GDPR:n peruskäsitteet tutuksi – avain lain sisällön soveltamiseen
  • Rekisterinpitäjän ja käsittelijän roolit ja niihin liittyvät vastuut ja velvoitteet
  • Rekisteröityjen informointi henkilötietojen käsittelystä – sisältö ja keinot

Tule kuulolle ja varmistu, että GDPR:n perusasiat ovat yrityksessäsi hallinnassa! Tilaisuus järjestetään yhteistyössä GDPR2DSM -hankkeen kanssa.

Mikä GDPR2DSM-hanke? GDPR2DSM on tietosuojavaltuutetun toimiston ja TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n kaksivuotinen hanke, jossa tarjotaan mikro- ja pk-yrityksille tietoa ja työkaluja tietosuojasta huolehtimiseen mm. webinaarien ja verkossa julkaistavan tietosuojatyökalun avulla.  Hanketta rahoittaa Euroopan unionin Perusoikeudet, tasa-arvo ja kansalaisuus -ohjelma (Rights, Equality and Citizenship Programme). Webinaarin sisältö edustaa esiintyjän näkemyksiä ja esiintyjä on niistä vastuussa. Euroopan komissio ei ole vastuussa tämän webinaarin sisältämästä informaatiosta tai sen käytöstä. Tutustu hankkeeseen ja sen tapahtumiin lisää täältä.

[minti_member name=”Terho Nevasalo” role=”Osakas | HPP Asianajotoimisto Oy” linkedin=”https://fi.linkedin.com/in/terho-nevasalo-1259533″]HPP Asianajotoimisto Oy:n osakas, Ter­ho Ne­va­sa­lo on eri­kois­tu­nut avus­ta­maan asiak­kai­ta tek­no­lo­gia-alan oi­keu­del­li­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä sekä im­ma­te­ri­aa­lioi­keu­teen sekä tie­to­suo­jaan ja tie­to­tur­val­li­suu­teen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Hän työs­ken­te­lee osa­na toi­mis­ton tek­no­lo­gia­ryh­mää vas­tuu­alu­ee­naan ICT-alaan liit­ty­vät toi­mek­sian­not, jois­ta hä­nel­lä on noin 15 vuo­den ko­ke­mus.

HPP Asianajotoimisto Oy:n teknologiaryhmä avustaa laajasti suomalaisia ja kansainvälisiä ohjelmistotuote- ja palveluyrityksiä. Asiakkaat vaihtelevat startupeista kansainvälisiin ohjelmisto- ja palveluyrityksiin. Asiantuntijoilla on mittava kokemus kansallisista kuin kansainvälisistä sopimusjärjestelyistä, ja ryhmä on avustanut useita asiakkaita kansainvälistymishankkeissa.[/minti_member]

Jaa tapahtuma

Katso myös nämä

Jäseniltä kuultua

Tule

Mukaan

Software Finland ry:n jäsenenä liityt elinvoimaiseen softa-alan yhteisöön, jossa opit huippuosaajilta, pääset jakamaan kokemuksia muiden yrittäjien ja johtajien kanssa, sekä kasvattamaan bisneksen kannalta elintärkeää verkostoasi.