23.9.2020: GDPR ja sakkokäytäntö Suomessa | Privacy Shield kaatui – käytännön vaikutukset?

Alkaa: 23.09.2020 klo 09:00
Päättyy: 23.09.2020 klo 10:00

[minti_button link=”https://www.lyyti.in/20200923_GDPR_ja_sakkokaytanto_Suomessa” target=”_blank” icon=”fa-chevron-right” appear=”true” color=”color-3″ size=”full”]Ilmoittaudu[/minti_button]

Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio on kevään ja kesän aikana määrännyt useille yrityksille sakkoja GDPR:n vastaisesta toiminnasta. Tule kuuntelemaan millä perusteella sakkoja on määrätty ja miten ne vaikuttavat henkilötietojen käsittelyyn.

Seminaarissa käydään läpi päätösten sisältöä sekä sitä, miten ne tulee huomioida esim. rekisteröityjen tiedottamisessa, tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin toteuttamisessa tai sähköisessä suoramarkkinoinnissa.

Tutuksi tulevat myös olennaisimmat tietosuojavaltuutetun antamat yritysten suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn kohdistuvat kieltomääräykset.

Lisäksi käsittelemme Privacy Shieldin kaatumista ja miten nyt voi siirtää henkilötietoja USA:han.

[minti_member name=”Terho Nevasalo” twitter=”https://twitter.com/nevasaloterho” linkedin=”https://www.linkedin.com/in/terho-nevasalo-1259533/”]HPP Asianajotoimisto Oy:n osakas, Ter­ho Ne­va­sa­lo on eri­kois­tu­nut avus­ta­maan asiak­kai­ta tek­no­lo­gia-alan oi­keu­del­li­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä sekä im­ma­te­ri­aa­lioi­keu­teen sekä tie­to­suo­jaan ja tie­to­tur­val­li­suu­teen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Hän työs­ken­te­lee osa­na toi­mis­ton tek­no­lo­gia­ryh­mää vas­tuu­alu­ee­naan ICT-alaan liit­ty­vät toi­mek­sian­not, jois­ta hä­nel­lä on noin 15 vuo­den ko­ke­mus.

HPP Asianajotoimisto Oy:n teknologiaryhmä avustaa laajasti suomalaisia ja kansainvälisiä ohjelmistotuote- ja palveluyrityksiä. Asiakkaat vaihtelevat startupeista kansainvälisiin ohjelmisto- ja palveluyrityksiin. Asiantuntijoilla on mittava kokemus kansallisista kuin kansainvälisistä sopimusjärjestelyistä, ja ryhmä on avustanut useita asiakkaita kansainvälistymishankkeissa.[/minti_member]

Jaa tapahtuma

Katso myös nämä

Jäseniltä kuultua

Tule

Mukaan

Software Finland ry:n jäsenenä liityt elinvoimaiseen softa-alan yhteisöön, jossa opit huippuosaajilta, pääset jakamaan kokemuksia muiden yrittäjien ja johtajien kanssa, sekä kasvattamaan bisneksen kannalta elintärkeää verkostoasi.