20.10.2022 | HR & johtaminen

Eriaikainen yhteistyö

Omassa työssäni keskeistä on kokeileminen ja uuden oppiminen. Haluan luoda uutta työkulttuuria omassa organisaatiossani ja auttaa kaikkia uudistamaan työtään!

Työmme on jatkuvassa muutoksessa. Teknologia on keskeinen osa itse kunkin työtä. Olemmeko valjastaneet sen oikeasti helpottamaan työtämme? Kokeilemmeko riittävästi uusia työtapoja saavuttaaksemme tavoitteemme ja voidaksemme töissä paremmin? Ohjaako teknologia meitä vai olemmeko itse puikoissa? 

Meitä kaikkia ohjaa työssämme vahvasti perinteet ja totutut työskentelytavat. Monet huonostikin toimivat käytännöt ovat liian usein itsestäänselvyyksiä, joita emme kyseenalaista riittävän rohkeasti. Omassa työssäni keskeistä on kokeileminen ja uuden oppiminen. Haluan luoda uutta työkulttuuria omassa organisaatiossani ja auttaa kaikkia uudistamaan työtään.

Minua on pitkään kiinnostanut eriaikaisen yhteistyön kehittäminen ja sen yhdistäminen samanaikaiseen yhteistyöhön. Luonnolliset työnkulut rakentuvat parhaimmillaan näiden yhdistelmänä. Tapaamiset ovat tärkeitä saarekkeita, joiden aikana rakennamme suhteita ja käytämme aikaa aitoon dialogiin. Yksisuuntaisen viestinnän paikka ei ole tapaamisissa, vaan voimme tehdä sitä joustavasti oman aikataulumme mukaan, kun kalenteri ei täyty kokouksista. Kokemus oman työn hallittavuudesta parantuu.

Suunnittelu ja fasilitointi keskeisessä roolissa

Olemme omassa organisaatiossamme löytäneet varsin toimivia käytäntöjä. Meitä on vähän toistasataa henkeä eri puolilla maailmaa eri aikavyöhykkeillä Euroopasta Australiaan ja Pohjois-Amerikkaan. Se on osaltaan auttanut meitä kehittämään uusia työtapoja, jopa pakottanut siihen. Oppimme ovat kuitenkin sovellettavissa mihin tahansa organisaatioon.

Yksi esimerkki uudistavista työtavoistamme ovat kokonaan tai osittain eriaikaiset palaverit. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi tiimien kuulumiset jaetaan verkossa lyhyinä, noin 2–3 minuutin videotallenteina ja esityksinä, joihin muut voivat liittyä ajatuksineen. Kaikkia ei pakoteta katsomaan kaikkia videoita, ainoastaan ne, jotka ovat itse kunkin työn kannalta merkityksellisiä. Silloin, kun kokoonnumme verkkopalaveriin, on kaikilla jo riittävä käsitys asioista ja yhteinen aika voidaan käyttää merkitysten ja yhteisen ymmärryksen rakentamiseen.

Suunnittelun ja fasilitoinnin rooli on tällöin keskeistä. Kun kokoonnumme, vietämme palaverien aikana useita “hiljaisia hetkiä”, jolloin jokainen voi osallistua kirjoittamalla. Mitä ajanhukkaa onkaan se, että yksi puhuu ja 99 kuuntelee. Jos kuuntelee.

Saamme parissa minuutissa koostettua kaiken tärkeän tiedon ko. teemaan liittyen ja reaaliaikaisen tekoälyn avulla tunnistamme tärkeät teemat, joista keskustelu voi kirjoittaen jatkua. Saamme keskusteluistamme ja kokemustarinoistamme yhteenvetoja ja tunneanalyysejä. Interaktiiviset sanapilvet ja teemaklusterit auttavat jokaista tunnistamaan omat kiinnostuksen kohteensa ja liittymään keskusteluihin keskusteluiden sisällä.  Tunneanalyysi tunnistaa mm. huolen aiheita ja niidenkin pohtimiseen on helppo liittyä. Keskustelu jatkuu luonnolliseen tapaan palaverien jälkeen ja elää niin kauan, kuin on tarkoituksenmukaista. Kaiken vuorovaikutuksen ei tarvitse tapahtua samanaikaisesti.

Opimme kokeilemalla ja tekemällä

Juuri tänään osallistuin roadmap-palaveriimme. 45 minuutin aikana kävimme läpi koko porukan kanssa tuotteemme uudet ominaisuudet ja kehitimme ideoita eteenpäin, keräsimme tuotteen parannusideoita ja asiakastarpeita. Kävimme myös läpi tulevia ominaisuuksia ja priorisoimme niitä yhdessä sekä mietimme, miten tästä kaikesta viestitään asiakkaillemme. Paikalla verkkopalaverissa olivat ne, joille aika sopi. Heti palaverin jälkeen sivulla on tallenne ja kaikki keskustelut tallella ja niihin on helppo liittyä omien ajatustensa kanssa. Tehokasta vai mitä?

Uudet työtavat vaativat opettelua, kokeilemista ja kokemuksista oppimista. Keskeinen osa toimintaamme on järjestää eri muotoisia kokoontumisia asiakkaittemme kanssa, joissa asiakkaamme oppivat toistensa kokemuksista ja tarinoista. Ne ovat aina kutkuttavia oppimisen paikkoja myös meille itsellemme.

Yhdessä oppimisessa on mahtava voima.

Kirjoittaja

Ilkka Mäkitalo

Kirjoittaja Ilkka Mäkitalo on Howspacen toimitusjohtaja ja co-founder: ”Meidän liiketoiminta on nyt voimakkaan kasvun ja kansainvälistymisen vauhdissa. Olemme siis B2B SaaS -liiketoiminnassa. Olen sielultani kehittäjä, oppimisaddikti, optimisti ja mahdollisuuksien näkijä. Harjoittelen johtamista myös suuren jazz-orkesterin kipparina.”


Tule

Mukaan

Software Finland ry:n jäsenenä liityt elinvoimaiseen softa-alan yhteisöön, jossa opit huippuosaajilta, pääset jakamaan kokemuksia muiden yrittäjien ja johtajien kanssa, sekä kasvattamaan bisneksen kannalta elintärkeää verkostoasi.