29.8.2023 | HR & johtaminen

Hallitus on voimavirtaa yritysjohdolle

Hallitus voi olla yrityksellesi voimavirtaa. Lue, miksi yrityksen hallitus on tärkeä ja miten se voi auttaa yritystäsi kasvamaan ja menestymään.

Yrityksen perustaja saattaa jättää hallituksen kokoamatta monesta syystä: ei ole aikaa etsiä sopivia hallituksen jäseniä, kokouspalkkioista tulee lisäkuluja tai ei haluta antaa päätösvaltaa talon ulkopuolelle. Asiaa ei edistä, jos yrittäjällä ei ole omaa kokemusta hallitustyöskentelystä. Monelta IT-yritykseltä puuttuukin ulkopuolisista henkilöistä koostuva hallitus, mikä voi näkyä takkuavana liiketoimintana tai poukkoilevana johtamisena.

Oman kokemukseni mukaan yrityksen hallitus on kuin voimavirtaa.  Yrityksellämme on ollut hallitus yli kuuden vuoden ajan ja kokouksia on noin neljästi vuodessa. Hallituksen jäsenillä on kokemusta liike-elämästä ja ohjelmistosuunnittelusta, minkä lisäksi yksi jäsen edustaa ohjelmiston loppukäyttäjän näkökulmaa.

Kokouksissa käytetään aikaa strategian suunnitteluun, toiminnan seurantaan ja kilpailijoiden analyysiin. Parasta antia on, kun hallituksen haastavat ajatteluani ja ovat eri mieltä kanssani. Hallituksen jäsenet tuntevat hyvin yrityksen historian ja nykyhetken. Konsultit harvoin pystyvät peilaamaan toimintaa yrityksen historiaan, eikä heillä on vuosien kokemusta yrityksestä, kuten hallituksen jäsenillä voi olla.

Hallitustoimintaan käytetyt resurssit tulevat yritykselle takaisin moninkertaisesti. Toimitusjohtajana tiedän, kenelle voin soittaa tilanteessa kuin tilanteessa. Strategisiin päätöksiin on saatavilla ulkopuolinen arvio, joka pystyy tarkastelemaan asioita ylhäältä dronen-näkökulmasta – toimitusjohtajana kun ajatukset takertuvat pikkukiviin.

Ennen kokousta valmistelen käsiteltävät asiat ja teen tilannekuvan yrityksen sen hetkisestä tilanteesta. Lähetän puheenjohtajan kanssa esityslistan ja materiaalin tutustuttavaksi. Itse kokouksessa toistuu usein sama kaava: esittelen toimitusjohtajana taloustilanteen, uudet myynnit sekä menossa olevat projektit. Käyn läpi henkilöstöasiat ja hakukoneen kuulumiset. Eniten aikaa annamme tulevaisuuden kysymyksille, sillä peruutuspeiliin katsomalla on vaikea ajaa eteenpäin.

Muistilista yhtiökokoukselle

  1. Kierrätä hallituksen jäseniä neljän-kymmenen vuoden välein. Kun yritys uudistuu, tulee myös hallituksen uudistua. Tämä tarkoittaa usein vanhojen jäsenten poistumista.
  2. Hallitus toimeenpanee omistajastrategiaa. Omistajastrategiassa omistajat kuvaavat yrityksen keskeiset liiketoiminta-alueet ja tavoitteet, minkä pohjalta hallitus tekee ehdotuksen toimenpiteistä.
  3. Kokoa hallitus siten, että jäsenillä on osaamista yrityksen liiketoiminnasta.
  4. Sitouta hallituksen jäsenet osakkuudella, tulospalkkiolla tai kokouspalkkiolla.
  5. Hallitus päättää, mitkä ovat toimintaa kuvaavat mittarit ja mitä toimitusjohtajan tulee raportoida.
  6. Hallitus valvoo, ettei yrityksen oma pääoma mene negatiiviseksi.
  7. Hallituksen jäsen sitoutuu hallitussalaisuuteen ja edistämään hyvää kokousilmapiiriä.

Parhaimmillaan hallitus muodostaa ryhmän, jolloin ryhmän tuotos on enemmän kuin yksittäisen jäsenten panos. Suomessa on yli 7000 hyväksytty hallituksen jäsen -tutkinnon suorittanutta henkilöä, joten pulaa hallituksen jäsenistä tai puheenjohtajista ei ole. Hallitustyöskentely kannattaa aloittaa jo yrityksen perustamisvaiheessa, eikä vasta yrityksen laajentuessa, koska liike-elämän koukerot ovat vaikeita alusta lähtien.

Kirjoittaja

Hanna Pulkkinen

Hanna Pulkkinen on Socfinderin perustaja ja toimitusjohtaja.

Lastensuojelun hakukone Socfinder on käytössä 13 hyvinvointialueella. Vuonna 2022 sosiaalityöntekijät tekivät yli 21 000 hakua kauttamme. Lastensuojelun hakukoneen jälkeen olemme laajentuneet perhehoitoon ja vammaisten asumispalveluihin. Yritys työllistää kaksi kokoaikaista työntekijää. Ohjelmistokehityksen tilaamme alihankintana ohjelmistotalo Verticsiltä ja tiedot sijaitsevat AWS:ssä Eta -alueella.

Socfinder on Software Finland ry:n jäsen.


Tule

Mukaan

Software Finland ry:n jäsenenä liityt elinvoimaiseen softa-alan yhteisöön, jossa opit huippuosaajilta, pääset jakamaan kokemuksia muiden yrittäjien ja johtajien kanssa, sekä kasvattamaan bisneksen kannalta elintärkeää verkostoasi.