16.1.2017 | HR & johtaminen

IPMA C sertifiointi lihottaa palkkapussia ja avaa etenemismahdollisuuksia!

Projektiyhdistys ry toteutti 2016 lajissaan ensimmäisen pohjoismaalaisen projektialan ammatillisen kyselyn Suomessa. Yksi kyselyn tuloksista oli, että IPMA Level C sertifikaatin suorittaneet ansaitsivat keskimäärin 6 % enemmän kuin sertifioitumattomat pro

Projektiyhdistys ry toteutti 2016 lajissaan ensimmäisen pohjoismaalaisen projektialan ammatillisen kyselyn Suomessa. Yksi kyselyn tuloksista oli, että IPMA Level C sertifikaatin suorittaneet ansaitsivat keskimäärin 6 % enemmän kuin sertifioitumattomat projektipäälliköt. Lisäksi palkka nousi suoritettujen sertifikaattien määrän mukaisesti. Kolme ammatillista sertifikaattia omaavilla palkka oli 10 % suurempi kuin sertifioitumattomilla. Tämä on erinomainen uutinen kaikille vakavasti itseään kehittäville projektipäälliköille.

Lisäksi palkkaan vaikuttavat tietenkin koulutustaso, toimiala, kokemusvuodet ja paikkakunta. Esimerkiksi ICT-toimialalla projektiammattilaisen kuukausiansio oli keskimääräisesti 4 % suurempi muihin vastaajiin verrattuna. Mitä isompi organisaatio oli kyseessä, sitä suurempaa palkkaa kyselyyn vastaajat ansaitsivat näemmä. Helsingissä palkka oli keskimääräisesti hieman suurempi kuin muilla alueilla – mutta niin ovat kulutkin.

Työpaikkaa vaihdetaan itsensä kehittämiseksi – ja korkeamman palkan toivossa

Palkka ei ole viime vuonna noussut 60% vastaajista. Myöskään suoritettu lisätutkinto ei vaikuttanut suoraan palkkaan, vaan palkka nousi vasta uuden aseman myötä.  Tulevaisuuden näkymissä vastaajista suurin osa ei uskonut saavansa palkankorotusta nykyisessä firmassa ja 42% harkitseekin työpaikan vaihtoa. Tämän voisi kokea hälyttävänä tietona! Itsensä kehittäminen oli yksi suurimmista syistä työpaikan vaihdokseen.

Projektipäällikön hyvä johtamiskyky vahvistaa kilpailukykyä

Talent Vectian ”Projektijohtamisen tila” -kyselytutkimuksessa selvisi, että projektipäällikön johtamiskyky on noussut projektitoiminnan tärkeimmäksi kilpailukykytekijäksi. Muutoksen johtaminen siirtyy selkeämmin projektipäällikön vastuulle. Myös kansainvälisten standardien merkitys kasvaa osana urapolkuja, joista merkittävin standardi Suomessa on yhä IPMA. Lean-työkalupakista suurimmat hyödyt saavutetaan kehityssprinttien ja visuaalisen suunnittelun menetelmien käyttöönotolla.

Sertifioidut projektipäälliköt saavuttavatkin kyselyn mukaan parempia tuloksia sertifioitumattomiin verrattuna. Vastaajien mukaan sertifiointi parantaa uramahdollisuuksia, avaa etenemismahdollisuuksia projektitehtävissä ja parantaa työllistymismahdollisuuksia verrattuna sertifioimattomiin projektipäällikköihin.

Yhteenvetona

Sekä Projektiyhdistyksen että Talent Vectian kyselyiden tuloksen puhuvat samaa kieltä. Sertifiointi parantaa tuloksia, lihottaa palkkapussia, avaa uusia etenemismahdollisuuksia ja on hyvä lisä urapolulla. Sen lisäksi että sertifioinnista on selkeätä hyötyä projektipäälliköille, on siitä vastaavasti paljon hyötyä työnantajillekin. Siksi sertifiointiin kannustetaan ja yritykset ovat valmiita satsaamaan sertifiointi-ohjelmiin ja sertifiointeja suorittaviin työntekijöihin.

Kiinnostaako ICT-alalle räätälöity koulutus ja IPMA C sertifiointi? Lue lisää »

————————————————————–
Projektiyhdistyksen ammatillisessa kyselyssä kartoitettiin mm. koulutusta, palkkatasoa, sertifioitumista ja projektialan tehtäviä. Kysely lähetettiin noin 6000 projektiammattilaiselle ja siihen vastasi 896 projektiammattilaista. Laajempi esitys ammatillisen kyselyn johtopäätöksistä katsottavissa Youtubessa.

www.pry.fi | @Projekti_ry

Talent Vectia toteutti lokakuussa 2016 neljännen kerran ”Projektijohtamisen tila”-kyselytutkimuksen, jossa tutkittiin muun muassa millaisia ovat projektijohtamisen tulevaisuuden suuntaukset, sekä mitkä ovat projektitoiminnan kannalta kriittisimmät osaamisalueet ja kyvykkyydet. Kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 251 henkilöä niin julkishallinnosta kuin yksityissektorilta.

www.talentvectia.com | @TalentVectia

Tule

Mukaan

Software Finland ry:n jäsenenä liityt elinvoimaiseen softa-alan yhteisöön, jossa opit huippuosaajilta, pääset jakamaan kokemuksia muiden yrittäjien ja johtajien kanssa, sekä kasvattamaan bisneksen kannalta elintärkeää verkostoasi.