2.2.2023 | HR & johtaminen

Kasvata organisaatiota taidolla sanoa ei

Jotta saat organisaatiosi kukoistamaan, kuuntele ihmisiä herkällä korvalla, muista ravita tekijöitä kiitoksella ja tunnustuksilla sekä valaa synkimmissäkin hetkissä uskoa siihen, että valoisammat ajat ovat mahdollisia.

Maailman muutosvauhti ja muutostarpeet kiihtyvät. Ennustettavuus on koko ajan haastavampaa johtuen lukemattomista toisiinsa vaikuttavista muuttujista. Tähän kun yhdistetään tietotyöläisten jatkuva ja merkittävä kuormitus (data scientisteistä jopa 97% kärsii uupumusoireista päivittäin), on selvää, että viestinnän ja johtamisen tavat vaikuttavat merkittävästi siihen, miten hyvin organisaatio muutosten ristiaallokossa pysyy pinnalla.

Uudessa normaalissa parhaiten pärjäävät he, joilla on kyky nähdä nykytila mahdollisimman realistisesti, kyky mukautua muuttuviin olosuhteisiin ja osaamista saada tarvittavat sidosryhmät innostumaan, ei lannistumaan.  Ja innostumaan myös silloin, kun suunnitelmia ja suuntaa joudutaan toistuvasti muuttamaan – ja sanomaan tavalla tai toisella, syystä tai toisesta ei. 

On helppoa sanoa kyllä, mutta hyödyllistä osata sanoa ei

Suurimmalla osalla ihmisistä on vahva luontainen tarve saada hyväksyntää. Helpoin tapa tulla hyväksytyksi on toimia niin, että täyttää tai ylittää olemassa olevat odotukset. Lähtökohtaisesti ei ole miellyttävää sanoa toiselle “ei”. On helppo sanoa kyllä, mutta hyödyllistä osata sanoa ei.

Toki on myös yksilöitä, jotka viihtyvät opponoijan roolissa. Liian aggressiivinen haastaminen synnyttää kuitenkin muutosvastarintaa, hämmennystä, dismotivaatiota ja jopa pelkoa. 

Käyn tässä blogitekstissä lävitse seikkoja, jotka tiedostamalla on helpompi sanoa ei.  Yhdistämällä strategista ajattelua, ihmislähtöistä johtamista, laadukasta viestintää ja kykyä mukautua päästään muutosaallon päälle eikä jouduta sen ylijyräämäksi. Unelmatilanteessa esihenkilön kyky opponoida tiedostavasti ja rakentavasti tarttuu muihinkin ja näin lisää koko organisaation muutos- ja opponointikyvykkyyttä.

Yksi tärkeimmistä opponointikykyyn ja rakentavaan palautteenantoon vaikuttavista tekijöistä on psykologinen turvallisuus. Lisätietoa psykologisesta turvallisuudesta, nimenomaan it-maailmassa, löydät esimerkiksi tästä wunder.io:n ja Forbesin artikkelista

Milloin ja miten sanoa ei?

Harvoin tulee aidosti hyvää hetkeä sanoa ei; joten on turha odotella. Useimmat meistä haluavat päätökset ennemmin kuin myöhemmin. Myös siinä tilanteessa, että päätös on kielteinen. 

Tuomalla selkeästi ilmi, että päätöksenteko on ollut niin ripeää kuin mahdollista, viestitään työntekijän ajan ja ammattitaidon arvostamista. Mitä varhaisemmassa vaiheessa korjausliike tehdään, sitä pienemmällä liikkeellä selvitään. Päätöksen odottaminen varaa väkisinkin kapasiteettia ja dismotivoi – haluttiin sitä tai ei. 

Pitää kuitenkin muistaa, että on yksi asia tehdä päätös ja toinen asia viestiä siitä. Harkitun päätöksen tekemiseen voi ja pitääkin käyttää aikaa, jotta on mahdollista hahmottaa, mihin kaikkeen päätös vaikuttaa ja miten. Jos päätös tehdään vaillinaisin tiedoin ja se on kielteinen, tehdystä päätöksestä aiheutuva muutos on huomattavasti raskaampi johtaa. 

Parhaimmillaan päätökset tehdään harkitusti sekä osallistaen,  niistä viestitään viiveettä ja huolella

Näin sanot ei mahdollisimman motivoivasti:

  • Jos suinkin mahdollista, viesti kielteinen päätös ensin asianosaiselle ja sitten vasta muulle tiimille. Näin asianosaiselle on aikaa tunnekäsitellä päätös.
  • Vältä ei-sanan tarpeetonta toistoa/ käyttöä; käytä sen sijaan termejä parempi, toivotumpi, kokonaisuutta paremmin palveleva, enemmän suuntaa tukeva jne. Varmista silti, että yksilö/tiimi ymmärtää mitä on päätetty.
  • Mikäli ehdotus olisi voinut edetä jossain toisessa tilanteessa, tuo tämä ilmi. Näin myötävaikutat siihen, että henkilö uskaltaa ja haluaa jatkossakin olla aktiivinen ja ehdottaa. 
  • Perustele ymmärrettävästi, miksi nykytilassa se ei ole mahdollista.
  • Kielteisen päätöksen perusteleminen liiketoimintaan ja strategiaan nojaavilla perusteilla viestii, että ideaa on oikeasti puntaroitu. Tämä lisää luottamusta ja auttaa opponoitavaa henkilöä hahmottamaan yrityksen tavoitteita paremmin.
  • Varmista, että et opponoi/arvostele persoonaa tai hänen piirteitään vaan ehdotettuja/toteutettuja asioita.

Kasvata, karsi, ravitse, valaise –  ja luo kukoistusta

Taidokasta opponointia voi verrata bonsai-puiden kasvattamiseen; kasvua ja rakennetta muokataan valikoimalla mihin suuntaan kasvukykyä ohjataan ja mistä osista/oksista halutaan luopua. Liian raivokas tai väärästä kohdasta tehty “pruunaaminen” tappaa puun, mutta jos mitään oksia ei leikata, puu kasvaa valtoimenaan epämääräiseksi syheröksi. 

Kärsivällisyys, rauhallisuus, kyky nähdä niin yksityiskohdat kuin kokonaisuus ovat tärkeitä, mutta rohkeus napsia oikea-aikaisesti pois  väärään suuntaan kasvavat oksat ratkaisee. Taidokkaimmat organisaation kasvattajat pystyvät ohjaamaan kasvua haluttuun suuntaan karsimalla vain vähän tai ei ollenkaan – pelkästään ohjaamalla ja oikeasta paikasta vahvasti tukemalla. Tämä kuitenkin vaatii kristallinkirkasta visiota, selkeää strategiaa, täydellisyyttä hipovia rekryjä,  vuosien harjoittelua ja muutenkin optimaalisia olosuhteita. Mutta ei se mahdotonta ole.

Jotta saat organisaatiosi kukoistamaan, kuuntele ihmisiä herkällä korvalla, muista ravita tekijöitä kiitoksella ja tunnustuksilla sekä valaa synkimmissäkin hetkissä uskoa siihen, että valoisammat ajat ovat mahdollisia. Johtajana se on sinun työsi – ja mahdollisuutesi.

Kirjoittaja

Akira Ahola

Akira Ahola on Suomessa, Virossa ja Latviassa toimivan, erityisesti Drupal-osaamisesta tunnetun it-talo Wunderin markkinointi- ja viestintäpäällikkö, johtoryhmän jäsen sekä DEI-lähettiläs. Akiralla on vahva palo kehittää it-alan diversiteettiä ja inkluusiota – ja näihin perustuen kehittää yritysten kasvua sekä kannattavuutta. Akiran sometilit: Instagram, Facebook & LinkedIn

Sparraan johtamiseen ja viestintään liittyvistä aiheesta mielelläni, joten lähesty halutessasi rohkeasti vaikka Linkedinissä. Ilmaisen kyllä selkeästi, jos sillä hetkellä ei onnistu – ja palaan asiaan kun onnistuu.”

Wunder.io on Ohjelmisto- ja e-business ry:n jäsen. Löydät kaikki jäsenpalvelut, ohjelmat ja edut täältä.


Tule

Mukaan

Software Finland ry:n jäsenenä liityt elinvoimaiseen softa-alan yhteisöön, jossa opit huippuosaajilta, pääset jakamaan kokemuksia muiden yrittäjien ja johtajien kanssa, sekä kasvattamaan bisneksen kannalta elintärkeää verkostoasi.