13.11.2017 | Ohjelmistoala

Kasvata verkkokauppa kansainväliseksi ammattikorkeakoulun avulla

Kirjoittaja: Marko Mäki, yliopettaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haaga Helian eComLab-hanke edistää pienten ja keskisuurien suomalaisten verkkokauppojen kansainvälistymistä. eComLab analysoi suomalaisten verkkokauppojen kansainvälistymisvalmiuksia se

Kirjoittaja: Marko Mäki, yliopettaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga Helian eComLab-hanke edistää pienten ja keskisuurien suomalaisten verkkokauppojen kansainvälistymistä. eComLab analysoi suomalaisten verkkokauppojen kansainvälistymisvalmiuksia sekä tukee ja testaa eri kansainvälistymisen muotoja. Tässä on mainio tilaisuus ottaa kansainvälistymisen ensiaskeleita ja testata tuotteiden kysyntää ja verkkokaupparatkaisujen toimivuutta isoilla markkinoilla.

Digitalisoituminen ja markkinoiden disruptio muokkaavat yritysten toimintaympäristöä vauhdilla. Liiketoiminnan ja markkinoinnin näkökulmasta aktiviteettejä on hyvä lisätä siellä missä asiakkaat ovat – eli verkossa. Nykyiset diginatiiviaikuiset ostavat ja arvioivat tuotteita luontevasti juuri verkkoympäristössä. Ostopaikkoina ovat entistä useammin globaalit alustat, joiden valikoimat ovat valtavat ja tuotteet tuodaan kotiovelle muutamassa päivässä.

Tilanne on suomalaisille verkkokaupoille sekä haaste että mahdollisuus. Ammattikorkeakoulut voivat tarjota osaltaan tukea suomalaisten verkkokauppojen kansainvälistymispyrkimyksille. Esimerkiksi Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa vahva globaali yhteistyökorkeakouluverkosto sekä varsin kattavasti eri maita ja kulttuureja edustava kansainvälisten opiskelijoiden joukko voidaan kytkeä mukaan kehitystyöhön.

Kohti kasvua ja kansainvälistymistä

Verkko-ostamisen kasvunäkymät näyttävät hyviltä. Kuluttajien ja B2B-markkinoiden muutostrendit tukevat sähköisen kaupan kehitystä. Viimeisten 10 vuoden aikana verkko-ostaminen on ollut kasvussa. Joinain vuosina kasvu on ollut nopeampaa, joskus hitaampaa, mutta muutos on ollut selkeää. Tuoteryhmäkohtaiset erot ovat suuria.

Esimerkiksi ruoan verkko-ostamisen kasvuluvut ovat olleet merkittäviä, mutta osuus kaikesta ostamisesta on säilynyt varsin pienenä. Teimme Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa ruoan verkko-ostamisesta tutkimuksen, jossa selvisi, että asiakkaat olivat erittäin tyytyväisiä ja sitoutuneita tekemiinsä ruoan verkko-ostoksiin. Toisaalta henkilöt, jotka asioivat kivijalkakaupassa ruokaostoksilla, olivat verkko-ostamisesta kiinnostuneita mutta toimivat kuten ennenkin – eli kävivät kivijalkakaupassa jopa päivittäin. Tottumus onkin vahva ostamista ohjaava tekijä, eivätkä muutokset tapahdu hetkessä. Kuitenkin myös tässä olisi suomalaiselle palvelulle paikkansa, ja samalla voisi tähdätä muillekin markkinoille.

Yleisesti verkkokauppojen kansainvälistymisen osalta tilanne on kaksijakoinen. On esimerkkejä vahvasta halusta kasvaa myös globaaleilla markkinoilla. On myös paljon verkkokauppoja, jotka toimivat vain kotimarkkinoilla, eikä kansainvälistyminen ole ollut to-do-listalla. Syy tähän voi olla resurssien ja osaamisen puute. Eräs tekijä voi myös olla paikallisen markkinatietämyksen puute. Ei tunneta kohdemarkkinoiden kysynnän rakennetta, kulttuuria ja ostokäyttäytymistä. Kuitenkin suomalaisilla tuotteilla on potentiaalia globaaleilla markkinoilla. Tutkimusten mukaan suomalaisten tuotteiden laatukuva esimerkiksi Venäjällä on hyvä. Tietyillä Aasian markkinoilla Suomen maakuva on erinomainen, mikä luo kiinnostusta ja potentiaalia suomalaisia brändejä kohtaan.

eComLabista apua kv-kaupan ensiaskeliin

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun eComLab-hanke pyrkii edesauttamaan pienten ja keskisuurien suomalaisten verkkokauppojen kansainvälistymistä. Hankkeen aikana analysoimme suomalaisten verkkokauppojen kansainvälistymisvalmiuksia sekä tuemme ja testaamme eri kansainvälistymismuotoja. Haluamme tarjota helpon mahdollisuuden ottaa ensiaskeleita kansainvälistymisessä ja testata tuotteiden kysyntää ja verkkokaupparatkaisujen toimivuutta isoilla markkinoilla.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu on yli 11 000 opiskelijan voimin Suomen suurimpia ammattikorkeakouluja ja Euroopankin tasolla merkittävä liiketalouden kouluttaja. Aktiivinen kansainvälinen toiminta käsittää noin 180 yhteistyökorkeakoulua ja -yliopistoa eri puolilla maailmaa. Kansainvälistyminen näkyy myös aktiivisena opiskelijavaihtona. Esimerkiksi Kiinasta tai Japanista on yleensä muutama kymmenen vaihto- tai tutkinto-opiskelijaa kansainvälisessä ohjelmassamme. Vaihto-opiskelijoita on meillä kaikkiaan yli 80 maasta, ja heistä osa suorittaa koko tutkinnon Suomessa.

Pyrimme hyödyntämään näiden opiskelijaryhmien paikallista markkinatuntemusta markkina-analyysien ja ostokäyttäytymisen määrittämisessä. Asiantuntemusta on mahdollista löytää myös syrjäisemmille markkinoille. Eräässä projektissa muutamat vaihto-opiskelijamme avustivat suomalaisen yrityksen Irania koskevissa markkina-analyyseissä. Iran on avautumassa oleva markkina, jossa on kasvava, suuri keskiluokka. Verkkokauppojen kansainvälistymisessä, kuten kaikessa liiketoiminnassa, asiakkaan tarpeiden, toiveiden ja tuntemusten tarkka havainnointi on toiminnan keskiössä.

Lisätietoja hankkeesta antavat marko.maki@haaga-helia.fi ja tuija.toivola@haaga-helia.fi

Tule

Mukaan

Software Finland ry:n jäsenenä liityt elinvoimaiseen softa-alan yhteisöön, jossa opit huippuosaajilta, pääset jakamaan kokemuksia muiden yrittäjien ja johtajien kanssa, sekä kasvattamaan bisneksen kannalta elintärkeää verkostoasi.