4.4.2023 | Ohjelmistoala

Keskity omaan osaamiseen – käytä valmiita rakennuspalikoita

Yksi suurimmista eduista valmiiden ohjelmistokomponenttien käytössä on kehittäjien ajan säästäminen.

Nykypäivän kilpailluilla markkinoilla ohjelmistojen kehitys vaatii näkemystä ja nopeutta löytää ja toimittaa ratkaisuja, jotka osuvat suoraan asiakkaiden tarpeisiin.

Ohjelmistokehitys on monimutkaista ja vie aikaa ja rahaa. Siksi on syytä harkita voiko osan ratkaisusta rakentaa käyttämällä muiden valmistamia ohjelmistoja tai niiden komponentteja. Ratkaisu- ja toimialaosaamisen hyödyntäminen yhdistettynä valmiisiin rakennuspalikoihin (ohjelmistokomponentteihin) nopeuttaa tuotekehitystä ja suuntaa kehityspanokset oleelliseen – oman ratkaisun tekemiseen.

Mitä tämä tarkoittaa ohjelmistokehitykselle

Yksi suurimmista eduista valmiiden ohjelmistokomponenttien käytössä on kehittäjien ajan säästäminen. Käyttämällä valmiita komponentteja ei tarvitse kirjoittaa jokaista ominaisuutta tai toimintoa alusta asti. Sen sijaan voi valita sopivan ohjelmistokomponentin, joka sisältää halutun ominaisuuden tai toiminnon ja muokata sitä tarpeen mukaan.

Toinen etu on se, että valmiit ohjelmistokomponentit auttavat välttämään virheitä. Kun käytetään valmiita ohjelmistokomponentteja, niiden kehitys ja testaus on ”ulkoistettu” komponenttien tekijälle. Komponentit ovat useimmiten kaupallisia tuotteita, joilla on omat kehitystiimit ja tukifunktiot. Tämä vähentää virheiden riskiä ja mahdollistaa paremman ohjelmiston laadun.

Valmiit komponentit voivat sisältää monimutkaisia ominaisuuksia tai toimintoja, joita kehittäjät eivät ehkä osaa tai halua kirjoittaa itse. Tyypillisiä esimerkkejä valmiista komponenteista ovat tekoälyn sovellutukset, edistynyt analytiikka, tietoturva, prosessien automatisointi, päätelaitteiden hallinta, tietokannat ja ajoalustat.

Ohjelmistokomponentit auttavat kehittäjiä pysymään ajan tasalla teknologian kehityksestä. Komponentit on yleensä toteutettu uusimpien teknologioiden avulla, joten niiden käyttöönotto auttaa kehittäjiä hyödyntämään niitä ja parantamaan ohjelmistonsa suorituskykyä.

Vaikutukset myyntiin

Tyypillisesti näiden valmiiden komponenttien tuotebrändi ei näy myytävässä ratkaisussa (white label). Ratkaisu tarjotaan omalla tuotenimellä ja asiakassuhteen hallinta on kokonaan omassa hallussa. Oma hinnoitteluvoima kasvaa, kun ratkaisu sisältää kaikki tarvittavat komponentit eikä loppuasiakkaan tarvitse kilpailuttaa komponentteja erikseen. Eli siis mallia ”one-stop-shop”.

Ja mitä se sitten maksaa?

Vaihtoehtoja on monia. Ohjelmiston/-komponentin hinta voi perustua tuotteen normaaliin lisenssimetriikkaan, käyttäjien määrään, palvelinten määrään, hakujen määrään tai vaikkapa prosenttiosuuteen tuotteen myynnistä. Näistä voidaan sopia ratkaisukohtaisesti. Ideana on, että loppuasiakas ostaa ratkaisun aina kumppanin metriikalla eikä valmiita komponentteja jaotella hinnoittelussa.

Mitä IBM tekee tällä alueella

IBM tarjoaa kaikkia omia ohjelmistojaan käytettäväksi osana kumppanien ohjelmistoja tai palveluita. Tuotteet voidaan liittää sellaisenaan osaksi toteutusta tai käytetään vain jotakin toiminnallisuutta ohjelmiston sisältä.

IBM tuotekehityslaboratoriot pitävät ohjelmistot ajan tasalla ja tukevat kumppania kehityksessä ja ongelmatilanteissa. IBM:n tuotekehityksessä työskentelee tuhansia kehittäjiä kymmenien ohjelmistojen parissa.

Lisätietoja IBM:n ohjelmistojen käytöstä osana kumppanien ratkaisuja täältä: IBM ESA ja täältä avautuvalta sivulta Products otsikon alta tietoa IBM:n ohjelmistotarjonnasta, joita voidaan liittää kumppanien ratkaisuihin.

Kirjoittaja

Harri Puhilas

Harrilla on yli 30 vuoden kokemus ohjelmistoalalta, alkaen koodarin hommista myyntijohtajan tehtäviin. Vapaalla aika kuluu mökkeilyn, vanhojen autojen, prätkäilyn ja kelkkailun parissa.

IBM on pilvialustoihin erikoistunut ja tekoälyä hyödyntävä teknologiayritys. Tuemme asiakkaitamme kognitiivisen tietojenkäsittelyn, pilvialustojen ja kvanttilaskennan hyödyntämisessä. Vahvan toimiala- ja teknologiaosaamisemme ansiosta pystymme vastaamaan asiakkaidemme nopeasti muuttuviin tarpeisiin ja pysymään ketterinä jatkuvan teknologisen muutoksen edessä. IBM toimii luotettavana kumppanina yli 170 maassa.

IBM on Software Finland ry:n pääkumppani.


Tule

Mukaan

Software Finland ry:n jäsenenä liityt elinvoimaiseen softa-alan yhteisöön, jossa opit huippuosaajilta, pääset jakamaan kokemuksia muiden yrittäjien ja johtajien kanssa, sekä kasvattamaan bisneksen kannalta elintärkeää verkostoasi.