8.6.2023 | HR & johtaminen

Kiihdytä yrityksesi kasvua tavoitteita kirkastamalla

Opi, miten tavoitteiden kirkastaminen ja rajaaminen voivat vapauttaa organisaatiolle tarvittavan energian menestyksen saavuttamiseksi.

Varaan kesällä viikko-ohjelmaani aikaa lenkkeilyharrastukselleni. Juostessani usein huomaan, että vaikka aikaa kuluu ja juoksu kulkee, en ole perillä. Usein en ole edes lähellä. Tämä johtuu siitä, ettei minulla juostessa ole varsinaisesti mitään päämäärää – paitsi olla liikkeessä ja nauttia matkasta.

Päämäärän puute sopii sunnuntailenkkeilyyn. Kasvuyhtiön johtamisessa asia on kuitenkin toisin.

Kasvun energia on rajallinen

Olen ollut jo pitkään mukana kehittämässä kasvuyhtiöitä ja mukana hienoissa kasvutarinoissa. Vaikka jokainen polku on erilainen, löytyy onnistuneiden kasvutarinoiden takaa yhteisiä tekijöitä. Yksi keskeinen voima on fokus. En tarkoita tällä pelkästään fokusta strategisena asemana, vaan yleisemminkin hyvin vahvaa tavoitteiden kirkastamista ja rajaamista.

Selkeät tavoitteet ja jaettu ymmärrys niiden tärkeydestä vähentävät yritystoiminnan monimutkaisuutta. Ne helpottavat ja nopeuttavat strategian toimeenpanoa ja vapauttavat organisaatiolle kasvun vaatimaa energiaa. Vaikka tämä johtamisen periaate on yleisesti tunnettu, usein olen silti ollut tilanteissa, jossa heikon fokuksen takia yritetään viedä kerralla läpi liian paljon erilaisia kehityshankkeita ja samalla ylitetään organisaation kyky toteuttaa niitä. Tällöin muutos pysähtyy ja lopulta energia häviää.

Uskalla tehdä valintoja

Teknologia mullistaa maailmaa ja ohjelmistoyritykselle se näyttäytyy lukuisina toisiaan kiinnostavimpina mahdollisuuksina, joita omalla osaamisella voisi koittaa ratkoa. Tuntuu vaikealta luopua mahdollisuuksista, mutta jos yritetään tavoitella liian paljon kaikkea, kokemukseni mukaan mahdollisuudet lopulta karkaavat käsistä.

Menestymisen kannalta on parempi rajata tavoitteita ja keskittää voimat tärkeimpien tavoitteiden saavuttamiseksi mahdollisimman suurella todennäköisyydellä ja mahdollisimman nopeasti. Uusien tavoitteiden aika on sitten myöhemmin, eivätkä kiinnostavat uudet mahdollisuudet menestyvältä yritykseltä varmasti lopu tulevaisuudessakaan.   

Kirkasta tavoite ja varmista yhteinen ymmärrys

Fokuksen varmistaminen täytyy toki lähteä ylätasolta, jossa yrityksen strategiassa määritellään yrityksen tavoitteet. On tärkeää, että valittu päämäärä on kirkas, eikä siitä johdettuja tavoitteita ole liikaa. Ohjelmistoliiketoiminnassa tämä tarkoittaa myös selkeää tuotevisiota.

Keskeistä on myös, että tavoitteiden osalta luodaan yhteinen ymmärrys siitä, miksi juuri ne ovat menestyksen kannata kaikkein tärkeimmät asiat. Tämä vaatii keskustelua, ymmärryksen lisäämistä ja näkemyksen ottamista. Ja kun arki sitten tarjoaa uusia ärsykkeitä, jotka helposti kaappaavat tiimin fokusta ja houkuttelevat uusille poluille, on tärkeä johdonmukaisesti ohjata ajatukset takaisin sovitulle tielle.  

Yhdistä arjen työ päämäärään

Hankalin osuus, ainakin yrityskoon kasvaessa, on kuitenkin fokuksen varmistaminen arjessa ja yrityksen kaikissa toiminnoissa. Tähän auttavat selvät yritystason tavoitteet, mutta ellei yrityksessä samalla varmisteta, että tavoiteasetanta synkronoidaan läpi organisaation, vanhat toimintatavat ja geneeriset seurantamittarit lopulta hautaavat tavoitellun suunnan ja selkeyden alleen.

Vaikeus on siinä, että organisaation eri osissa tulee esille aina paljon tärkeää tekemistä ja monia hyvinkin tärkeiltä tuntuvia tavoitteita. Jos organisaatiosta puuttuu riittävä ymmärrys yrityksen päämäärästä ja siitä, mitä sen saavuttaminen eri osa-alueilta erityisesti vaatii, ei riittävää selkeyttä synny.

Kun organisaation eri osa-alueiden tavoitteet yhdistetään koko yrityksen tavoitteisiin läpinäkyvästi, tulee tavoitteista osa arjen tekemistä – ja se tuo samalla innostusta ja energiaa koko yritykseen. Tämä tavoitteiden eheyden luominen on koko organisaatiolle erittäin hyödyllinen ja opettavainen prosessi, jossa ymmärrys yhteisestä suunnasta ja vaadittavasti yhteispelistä kirkastuu edelleen.

Vinkit kasvun kiihdyttämiseen

Kasvuyhtiöiden johtaminen on haastava laji. Fokuksen vaaliminen tekee siitä vähän helpompaa ja auttaa arjen valintojen tekemisessä ja hallinnan tunteen säilyttämisessä. Voisitko saada näiden vinkkien kautta lisää vauhtia oman yhtiösi kasvuun?

  1. Uskalla tehdä valintoja. Missä pelaat ja missä haluat voittaa? Et voi voittaa kaikkia pelejä, mutta varmista, että voitat sinulle tärkeimmän. Hyvin kirkastettu päämäärä on bensaa kasvulle ja tuo selkeyttä arkeen.
  2. Varmista, että koko tiimi jakaa ymmärryksen tärkeimmistä tavoitteista ja niiden vaikutuksesta yrityksen menestykseen. Mikä merkitsee eniten?
  3. Varmista, että organisaation osien tulosmittarit ohjaavat yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Pyri nostamaan jokaiselle alueelle yhdestä kahteen tärkeintä mittaria. Käy keskustelua arjessa näiden mittareiden kautta.
  4. Rajaa yrityksen kehityshankkeita reilusti ja varmista, että liikkeelle laitettavat hankkeet ovat tavoitteiden kannalta tärkeimmät ja että ne pääsevät heti hyvään vauhtiin.
  5. Tarkkaile säännöllisesti organisaatiosi energiatasoa ja varmista, että energia suuntautuu kohti tavoitteenne saavuttamista.

Kirjoittaja

Tapio Tommila

Tapio on toiminut pääomasijoitusalalla eri tehtävissä lähes parinkymmenen vuoden ajan ja ollut mukana lukusten kasvuyhtiöiden kehittämisessä ja kasvattamisessa.

Panostaja on ohjelmisto- ja palveluyhtiöihin keskittynyt sijoitusyhtiö ja  Software Finland ry:n kasvukumppani.

 

 


Tule

Mukaan

Software Finland ry:n jäsenenä liityt elinvoimaiseen softa-alan yhteisöön, jossa opit huippuosaajilta, pääset jakamaan kokemuksia muiden yrittäjien ja johtajien kanssa, sekä kasvattamaan bisneksen kannalta elintärkeää verkostoasi.