26.5.2023 | Ohjelmistoala

Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätös avaa ovia ohjelmistoalalle

KKV:n esitys voi avata satojen miljoonien eurojen suljetut "inhouse-markkinat". Päätöksen vaikutus on merkittävä yksityisille ohjelmistoalan yrityksille.

Kansallinen kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on esittänyt vastikään merkittävän päätöksen, joka saattaa muuttaa ohjelmistoalalla toimivien yritysten kilpailuasetelmaa julkisissa hankinnoissa Suomessa.  

KKV vie nyt päätöksellään Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen yli 9 miljoonan euron Sarastia-hankinnan markkinaoikeuden arvioitavaksi. KKV:n arvion mukaan Sarastia ei ole Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sidosyksikkö, joten hankinta olisi pitänyt kilpailuttaa. Virasto toivoo markkinaoikeuden ratkaisun selkeyttävän sidosyksikköhankintojen käyttöedellytyksiä. 

KKV:n esitys voi avata ohjelmistoalalle satojen miljoonien eurojen suljetut “inhouse-markkinat”, ja päätöksen vaikutus on merkittävä paitsi julkiselle sektorille myös yksityisille ohjelmistoalalla toimiville jäsenyrityksillemme. Esityksen pohjalta markkinaoikeiden tuleva päätös tulee olemaan erittäin tärkeä ennakkotapaus. Tiedossamme on myös, että KKV:lla on käsittelyssä ainakin yksi vastaava tapaus, joka liittyy samaan inhouse-omistusjärjestelyn problematiikkaan. 

Mitä on taustalla?   

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue teki 9,3 miljoonan euron arvoisen hankinnan ilman kilpailutusta Sarastialta. Hankinta koski henkilöstöhallinnon palveluita ja niihin liittyviä järjestelmiä.

Hankinta tehtiin niin sanotun sidosyksikköhankinnan perusteella, joka mahdollistaa kilpailutuksen välttämisen sidosyksikköhankintana, eli niin sanotusti inhouse-hankintana.  Vantaan ja Keravan hyvinvointialue omistaa Sarastiasta 0,04 %, ja perustelivat tällä inhouse-hankintaa ilman kilpailutusta.  

Hankintalain mukaan hankintayksiköiden ei tarvitse kilpailuttaa sidosyksiköiltään tekemiään hankintoja. Jotta yhtiö (Sarasti) olisi hankintalain tarkoittama sidosyksikkö, hankintayksikön (Vantaan ja Keravan hyvinvointialue) olisi voitava käyttää siihen määräysvaltaa yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa. 

KKV:n päätös kuitenkin kyseenalaistaa tämän toimintatavan  

Se esittää, että Sarastia EI OLE Vantaan ja Keravan hyvinvointialueiden sidosyksikkö, joten hankinta olisi pitänyt kilpailuttaa. KKV:n arvion mukaan hyvinvointialueen määräysvalta Sarastiaan on lähinnä muodollista, eikä se voi käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa Sarastian strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin.  

KKV on arvioinut Sarastian päätöksentekorakenteita osakassopimuksen, yhtiöjärjestyksen ja saadun selvityksen perusteella. KKV on lisäksi selvittänyt hyvinvointialueen edustusta Sarastian toimielimissä ja sen mahdollisuuksia vaikuttaa yhtiön toimintaan toimielimien kautta. KKV:n arvion mukaan Sarastiaan luodut päätöksentekorakenteet eivät täytä hankintalain määräysvaltaa koskevia edellytyksiä.  

Jos KKV:n esitys hyväksytään markkinaoikeudessa, se tarkoittaa, että sidosyksikköhankinnat tulevat tiukemman tarkastelun alle. Pieni omistusosuus ei (välttämättä) enää riitä tekemään yhtiöstä sidosyksikköä, jolta voi tehdä ostoja kilpailuttamatta. Tämä avaa ovia ohjelmistoalalle, sillä se mahdollistaa uusien toimijoiden pääsyn kilpailuun julkisen sektorin hankinnoista. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että ohjelmistoalan yrityksillä on mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuihin, joista aiemmin on suljettu pois yksityiset toimijat. Arvioiden mukaan nämä ”suljetut” markkinat ovat suuruudeltaan jopa 300–400 miljoonan euron arvoiset ohjelmistoalan osalta, joten potentiaali on huomattava. 

Kevään 2023 Sykemittari-kyselymme mukaan 91 % Software Finland jäsenyrityksistä toimii mieluummin suoraan julkisten ostajien kanssa kuin inhouse-yhtiöiden kautta. Tämä puhuu omaa selkeää kieltään asiasta. KKV:n tulkinta inhouse-järjestelyistä saa myöskin tukea useimpien oikeudentajun osalta: 1/2500 osan omistus yrityksestä ei missään muussakaan tilanteessa anna määräys- ja päätäntävaltaa ”omistajalle”. 

Kaikkien veronmaksajien etu 

On myös tärkeää huomata, että KKV:n päätös ei ole vain ohjelmistoalan yritysten etu – se on myös julkisen sektorin ja veronmaksajien etu. Kilpailun lisääntyminen tarkoittaa usein parempia tuotteita ja palveluita sekä kustannustehokkuutta.  

Hankintalain tavoitteena on varmistaa, että julkiset hankinnat tehdään tasapuolisesti, avoimesti ja tehokkaasti. On kuitenkin muistettava, että KKV:n päätös ei ole vielä lopullinen. Siihen voi vielä tulla muutoksia markkinaoikeuden käsittelyn myötä, ja tie lopulliseen päätökseen voi olla pitkä.  

Mutta jo nyt on selvää, että päätös on herättänyt keskustelua ja saattaa johtaa merkittäviin muutoksiin julkisen sektorin hankintakäytännöissä. Lopulta KKV:n päätös heijastaa laajempaa trendiä digitalisaation ja ohjelmistokehityksen alalla. Yhä useammin nähdään, että teknologian edistyminen ja innovaatiot voivat olla peräisin mistä tahansa, ei vain suurilta vakiintuneilta toimijoilta tai julkishallinnon suoraostokumppaneilta. Tämä on suotuisa kehityssuunta ohjelmistoalalla, jossa jatkuva innovaatio on elintärkeää. 

Lue Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote: “KKV vie Van­taan ja Ke­ra­van hy­vin­voin­tia­lu­een Sa­ras­tia -han­kin­nan mark­ki­na­oi­keu­den ar­vioi­ta­vak­si

Kirjoittaja

Rasmus Roiha


Tule

Mukaan

Software Finland ry:n jäsenenä liityt elinvoimaiseen softa-alan yhteisöön, jossa opit huippuosaajilta, pääset jakamaan kokemuksia muiden yrittäjien ja johtajien kanssa, sekä kasvattamaan bisneksen kannalta elintärkeää verkostoasi.