30.3.2020 | HR & johtaminen

Korona | Yrityksen vastuut, velvollisuudet & oikeudet työnantajana

Mietityttävätkö yrityksen vastuut ja velvollisuudet korona-aikana? Koronakevät tulee tuomaan jokaiselle teknologiayritykselle uusia tilanteita työnantajan näkökulmasta. Tunnin tietoiskussa käydään läpi kaikki oleellinen työnantajan vastuista, velvo

Mietityttävätkö yrityksen vastuut ja velvollisuudet korona-aikana? Koronakevät tulee tuomaan jokaiselle teknologiayritykselle uusia tilanteita työnantajan näkökulmasta. Tunnin tietoiskussa käydään läpi kaikki oleellinen työnantajan vastuista, velvollisuuksista ja oikeuksista tässä erikoisessa tilanteessa.

Työoikeuden kokenut ammattilainen, asianajaja Henna Kinnunen (HPP Asianajotoimisto Oy), vastaa alla oleviin kysymyksiin:

1. Poissaolot & palkanmaksu (6:39)

● (6:52) Karanteeni vs. työnantajan määräämä eristys –Mistä näissä on kyse?
● (10:18) Koronavirustartunta ja palkanmaksu –Miten palkanmaksuvelvoitteet menevät?
● (11:52) Karanteeni vs. työnantajan määräämä eristys –toimenpiteiden merkitys palkanmaksun ja työntekijän toimeentulon kannalta?

2. Käytännön tilanteita (12:51)

● (13:01) Henkilö joutuu karanteeniin, mutta ei ole itse sairas. Onko työnantajalla palkanmaksuvelvollisuus?
● (14:13) Henkilö saa koronatartunnan matkalla ollessaan. Onko työnantajalla palkanmaksuvelvollisuus?
● (16:10) Henkilö joutuu työnantajan määräämään eristykseen sen vuoksi, että hän on matkustanut omasta aloitteestaan vastoin viranomaisen suositusta ulkomaille. Hän on työkykyinen, muttei voi tehdä töitä kotoa. Onko työnantajalla palkanmaksuvelvollisuus?
● (17:31) Lapsi ei ole sairas, mutta hän on karanteenissa. Työnantajan velvollisuus myöntää vapaata työstä ja palkanmaksuvelvollisuus?
● (19:30) Koulut ovat kiinni COVID-19 epidemian vuoksi ja lasta tulisi hoitaa kotona. Lapsi ei ole sairas. Työnantajan velvollisuus myöntää vapaata työstä ja palkanmaksuvelvollisuus?
● (20:47) Lapsi sairastuu ja häntä tulisi hoitaa kotona. Työn tekeminen kotoa samanaikaisesti on mahdotonta. Työnantajan velvollisuus myöntää vapaata työstä ja palkanmaksuvelvollisuus?
● (23:54) Lapsi sairastuu ja hänet määrätään karanteeniin. Työn tekeminen kotoa samanaikaisesti on mahdotonta. Työnantajan velvollisuus myöntää vapaata työstä ja palkanmaksuvelvollisuus?

3. Miten toimin työnantajana koronavirustilanteessa? (24:27)

● (24:41) Voiko työnantaja kieltää matkustamisen? Mitä muuta työnantaja voi kieltää?
● (25:45) Työn suorittamiseen liittyvät erityiskysymykset
● (25:53) Voiko työnantaja määrätä työntekijän tekemään töitä asiakkaan tiloissa tai suorittamaan työtehtäviä tilanteissa, joissa on muita ihmisiä? Mikä on työnantajan vastuu?
● (28:52) Onko työntekijällä oikeus kieltäytyä työn tekemisestä koronatilanteen vuoksi? Mitkä ovat työnantajan keinot perusteettoman kieltäytymisen tilanteessa? Entä mikä on työnantajan vastuu?
● (31:01) Työnantajan ja sen asiakkaan välisessä sopimuksessa todetaan, että työ tehdään asiakkaan tiloissa. Asiakas kieltää työskentelyn tiloissaan eikä suostu siihen, että työ tehdään muualta, tai tämä ei ole mahdollista. Onko työnantajalla palkanmaksuvelvollisuus? Voiko työnantaja määrätä työntekijän tekemään muita töitä?
● (32:02) Asiakas kieltää työskentelyn tiloissaan eikä suostu siihen, että työ tehdään muualta, tai tämä ei ole mahdollista. Onko työnantajalla palkanmaksuvelvollisuus? Voiko työnantaja määrätä työntekijän tekemään muita töitä? Voiko työntekijän kanssa tehdyn työsopimuksen peruuttaa, kun työn pitäisi alkaa kahden viikon kuluttua?
● (33:47) Työnantaja määrää työntekijän kotiin, mutta työntekijä ei voi suorittaa työtehtäviä kotoa käsin tai töitä on vain osapäiväisesti. Mitä työnantaja voi tehdä?
● (35:13) Voiko työntekijän kanssa tehdyn työsopimuksen peruuttaa, kun työn pitäisi alkaa kahden viikon kuluttua?
● (37:42) Onko työnantajalla mahdollisuus alentaa työntekijöiden palkkoja, jos yrityksentaloudellinen tilanne heikkenee koronaviruksen vuoksi?
● (39:22) Yhtiön kannalta kriittisten tehtävien hoitaminen uhkaa vaarantua työntekijöiden sairastumisten vuoksi, eikä kriittisiä tehtäviä voida hoitaa terveenä olevien työntekijöiden normaalien työaikojen puitteissa. Voiko työnantaja määrätä työntekijät tekemään ylitöitä? Jos täysien ylityötuntien tekeminen ei riitä, voiko työnantaja määrätä työntekijät tekemään pidempiä päiviä?
● (40:29) Yhtiön kannalta kriittisten tehtävien hoitaminen uhkaa vaarantua työntekijöiden sairastumisten vuoksi. Mitä tehdä?

4. Liiketoiminta uhkaa vaarantua. Mitkä ovat toimintamahdollisuudet? (42:17)

● (42:35) Liiketoiminta vaarantuu tai uhkaa vaarantua. Mitä työnantaja voi tehdä?
● (43:10) Vuosilomaan liittyvät järjestelyt
● (45:22) Sopimus lomarahan maksamatta jättämisestä
● (46:51) Lomauttaminen
● (51:28) Irtisanominen
● (54:02) Koeaikapurku tuotannollis-taloudellisella perusteella
● (54:37) Täytyykö yt-neuvottelut käydä? Milloin yt-neuvotteluista poikkeamiseen oikeuttavaa säännöstä voidaan soveltaa?
● (56:30) Miten lomautan, jos yhteistoimintalaki ei sovellu?

Q&A (58:38)

● (59:02) Virallinen karanteeni vs. työnantajan määräämä tai työntekijän valitsema eristäytymien: Mikä on näiden ero?
● (1:01:19) Pitkissä työsuhteissa lienee eri toimialoilla eri irtisanomisaikoja. Onko näihin päätetty mitään joustoja?
● (1:02:38) Voiko provisiopalkkainen myyjä olla osittain lomautettuna ja tehdä samalla myyntiä? Miten tämä tulee järjestää?
● (1:04:47) Kertyvätkö vuosilomat lomautuksen aikana?
● (1:05:25) Asiakkaan velvollisuus turvalliseen työympäristöön?
● (1:07:07) Voiko työntekijä siirtää vuosilomaa eteenpäin koronatilanteen jälkeiseen aikaan, ja kuinka paljon? Koska tämän säästetyn loman voi pitää, esimerkiksi tilanteen palattua normaaliksi?
● (1:09:37) Voiko työntekijän irtisanoa tai lomauttaa, jos hän on sairaslomalla?
● (1:11:25) Voiko lomautus-tai irtisanomisilmoituksen antaa sähköisesti, kun työntekijät ovat etänä?
● (1:13:09) Lomautuksen maksimi 90 päivää: Jos osa-aikainen lomautus, esim. 2pv/vko niin voiko lomauttaa näin 45 viikon ajaksi?

Tule

Mukaan

Software Finland ry:n jäsenenä liityt elinvoimaiseen softa-alan yhteisöön, jossa opit huippuosaajilta, pääset jakamaan kokemuksia muiden yrittäjien ja johtajien kanssa, sekä kasvattamaan bisneksen kannalta elintärkeää verkostoasi.