6.5.2020 | HR & johtaminen

Miten kasvattaa SaaS-yritystä?

Käsittelimme huhtikuussa SaaS-klubissa yrityksen kasvun kannalta tärkeimpiä tekijöitä sekä metriikoiden että yrityskulttuurin näkökulmasta. Leadoo Marketing Technologiesin Mikael da Costa avasi meille jopa poikkeuksellisen nopeasti kasvaneen SaaS-yrit

Käsittelimme huhtikuussa SaaS-klubissa yrityksen kasvun kannalta tärkeimpiä tekijöitä sekä metriikoiden että yrityskulttuurin näkökulmasta. Leadoo Marketing Technologiesin Mikael da Costa avasi meille jopa poikkeuksellisen nopeasti kasvaneen SaaS-yrityksensä tarinaa. Leadoon kasvu on rakentunut vahvasti yhden numeron ympärille, ja tavoitteena on alun alkaen ollut 10+ asiakastyytyväisyydestä.

Tässä on myös onnistuttu – da Costan sanoin vain neljän kuukauden jälkeen 30 % yrityksen uusista asiakkaista tuli nykyisten suosittelemina. Da Costa kyseenalaistaa täysin vain hyvään teknologiaan nojautumisen yrityksen menestyksessä ja painottaa, että hyvässä palvelussa on tänä päivänä vahva kilpailuvaltti.

Toisaalta, yrityksen kasvun mahdollistaa sitä ruokkiva yrityskulttuuri. Da Costan mukaan kulttuurin merkityksestä puhutaan paljon, mutta puhe ja käytäntö eivät aina kohtaa. Johtamisessa on hänen mukaansa ratkaisevaa esimerkin näyttäminen, inspiroiminen ja työntekijöiden itseluottamuksen vahvistaminen arjen tekemisessä.

Katso, miten kasvun kulttuuria tuetaan Leadoossa käytännön teoilla.

If you can’t measure it, you can’t make it grow

Toisaalta, ominaista SaaS-yrityksille on dataorientoituneisuus. Kun metriikat ovat kunnossa, voi yritystä periaatteessa kasvattaa taskulaskimella. Tarkastelimme koulutuksessa myös Calqulaten Niko Laineen CFO:n silmin, miten SaaS-yrityksen talous organisoidaan niin, että tarpeelliset tunnusluvut on aina saatavilla.

Laineen mukaan keskeistä on yhdistää kaikki asiakasdata eri lähteistä kokonaiskuvan saamiseksi. Alussa pärjätään melko pitkälle pelkästään tilauksenhallintasoftalla, mutta laskutuksessa käytettävä kirjanpitojärjestelmä ei tässä riitä. Lisäksi kassaennuste on olennainen kasvun mahdollistaja tai vaarantaja.

Jotta SaaS-yritys voi kasvaa mahdollisimman nopeasti mutta kannattavasti, on Laineen näkökulmasta analysointi ja mittaaminen tärkeää. Toisin sanoen “If you can’t measure it, you can’t make it grow”. Kuitenkin monilla SaaS-yrityksillä nousee esiin aina samat kipukohdat.

Katso, mitkä ovat SaaS-yrityksen tärkeimmät metriikat ja kuinka niitä lasketaan tehokkaasti.

Tule

Mukaan

Software Finland ry:n jäsenenä liityt elinvoimaiseen softa-alan yhteisöön, jossa opit huippuosaajilta, pääset jakamaan kokemuksia muiden yrittäjien ja johtajien kanssa, sekä kasvattamaan bisneksen kannalta elintärkeää verkostoasi.