8.9.2022 | Ohjelmistoala

Näin kasvatat yrityksen arvoa ESG:n avulla

Osakeyhtiön tehtävä on tuottaa arvoa omistajilleen; ja toimitusjohtajan ja hallituksen tehtävänä on varmistaa, että näin tapahtuu.   Vastuullisesti toimiva yritys on arvokkaampi kuin vastuuttomasti toimiva. Vastuullisuus on iso sana, ja on syytä pal

Osakeyhtiön tehtävä on tuottaa arvoa omistajilleen; ja toimitusjohtajan ja hallituksen tehtävänä on varmistaa, että näin tapahtuu.  

Vastuullisesti toimiva yritys on arvokkaampi kuin vastuuttomasti toimiva. Vastuullisuus on iso sana, ja on syytä palastella, mitä se esimerkiksi suomalaiselle ohjelmistoyritykselle voisi tarkoittaa. Miten vastuullisuutta voi harjoittaa niin, että saa ulosmitattua vastuullisuuspreemion? 

ESG-raportointi (Environmental, Social, Governance -mittareiden huomioiminen yrityksen toiminnassa) on vakiinnuttanut asemansa pörssilistatuissa yrityksissä. Vastuullisuusajattelun implementointi ja vastuullisuusmittareiden raportointi tekee kovaa vauhtia tuloaan myös PK-sektorille; tämän ovat huomanneet jo ainakin ne, jotka pyrkivät globaalien jättien toimitusketjuun, tai hakevat edullisempaa, ”vihreää” rahoitusta.  

Näin työstät helposti ensimmäisen version vastuullisuussuunnitelmasta

Saattaa kuulostaa työläältä, mutta ei huolta; johtoryhmätasolla saa hahmoteltua helposti ensimmäisen version vastuullisuussuunnitelmasta noudattamalla alla kuvailtua prosessia.  

1. Merkityksellisyyden ymmärtäminen (”Purpose”)

Mikä on yrityksen olemassaolon tarkoitus? Mihin yritystä tarvitaan? Miksi kenenkään pitäisi käyttää suurta osaa ajastaan työskennelläkseen tämän yrityksen menestyksen eteen? Minkälaiset arvot yrityksen omistajilla on? Entä työntekijöillä? Onko näistä asioista puhuttu yrityksessä?  

Merkityksellisyys on hyvä kirkastaa omistajien ja johtoryhmän kesken – ne muodostavat perustan vastuullisuustyölle – ja lopulta kommunikoida henkilöstölle. Seurauksena saattaa olla inspiroitunut ja motivoitunut henkilöstö! 

 2. Olennaisuusanalyysi

ESG koostuu kolmesta osa-alueesta, joista jokainen on oma, laaja kokonaisuutensa. Vastuulliseksi yritykseksi pyrkiminen ei tarkoita sitä, että jokainen alakohta ESG:stä on mitattu ja raportoitu. Sen sijaan on syytä tehdä olennaisuusanalyysi, jonka tehtävänä on kirkastaa ymmärrys siitä, mitkä ovat yrityksen keskeiset vaikuttavuudet sen sidosryhmille, ja varmistaa, että vastuullisuustyö kohdistuu liiketoiminnan kannalta merkittäviin asioihin.  

Vaikka näin:  

 • Ymmärrä tärkeimpien sidosryhmien odotukset 
 • Tutki vastuullisuusaiheita (hyviä lähteitä esim. GRI, SASB/MSCI materiality finder)  
 • Luokittele, analysoi ja valitse näistä omalle liiketoiminnallesi olennaisimmat 

Valitse vastuullisuusaiheista ne, jotka ovat merkityksellisimpiä ja vaikuttavimpia, ja kehitä niille mittaristo. Arvioi nykytila asettamallasi mittaristolla ja hahmottele tulevaisuuteen tavoitetila. 

 3. Integrointi strategian kanssa

Tässä vaiheessa on valittuna ehkä noin viisi ESG-kehityskohdetta, joista tunnetaan nykytila ja tavoitetila. Nyt on hyvä muistuttaa mieleen yrityksen strategia ja siihen kirjatut tavoitteet ja ohjelmat, ja yhdistää ESG-kehityskohteet strategiaan. Tästä eteenpäin sinulla ei ole enää erillistä strategiaa ja vastuullisuusohjelmaa – vaan yhdistetty strateginen kehitysohjelma, jota johdat kuten strategisia ohjelmia: niillä on mitattavat tavoitteet, omistaja, aikataulu ja seuranta hallitustasolla.  

Jos haluat vielä sitoa yrityksesi kehitystyön globaaleihin tavoitteisiin, luet YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja tarkastelet löytämiäsi sisäisiä vastuullisuustavoitteita niitä vasten. Näin saat helposti kommunikoitua, millä tavalla yrityksesi osallistuu suuren luokan maailmanparannukseen.  

 4. Mittaaminen ja raportointi

Näin pitkälle päästyäsi on syytä dokumentoida prosessi. Vähintäänkin kannattaa kirjata ylös valitut kehityskohteet, niiden nykytila, tavoite, onnistumistrendi ja miten ne liittyvät strategiaan ja/tai YK:n tavoitteisiin.  

Esimerkkinä ote TietoEvryn vuosiraportista 2021, ks. alla: 

Kuvattuasi prosessin ja raportoituasi tulokset olet konkreettisesti osoittanut, että yrityksesi vastaa 2020-luvun vaatimuksiin vastuullisuudesta: on tietoinen siitä, minkälaisia vaikutuksia sen toiminnalla on ympäristöön ja sidosryhmiin, ja että olet tietoinen yrityksen kehityskohteista sekä kehität yritystäsi aktiivisesti.  

Vastuullisuus on hallituksen ja toimitusjohtajan asia

Edellä kuvattu työ on kohtuullisen helppo tehdä, kun tuntee yrityksen liiketoiminnan. Tulosten parantaminen sen sijaan on hankalampaa, koska se vaatii toimia jokapäiväisessä työssä, hyvää johtamista ja henkilöstön sitouttamista.  

Näistä syistä, ja siksi, että ESG on osa yrityksen strategiaa, sen omistajan tulee olla toimitusjohtaja, tai vähintäänkin joku johtoryhmän jäsenistä. Myös hallitustasolla on oltava ymmärrystä vastuullisuudesta. 

Näin ESG-työ parantaa yritysarvoa

Tuomalla vastuullisuuden periaatteet liiketoimintaan yrityksesi arvo kasvaa, ja olet tullut nostaneeksi yrityksesi vastuullisten yritysten kunniakkaaseen joukkoon. Hyödyt voi summata kolmeen pääkohtaan: 

1. Parannetaan johtamista

 • Vahvistetaan omia arvoja ja merkityksellisyyttä 
 • Luodaan merkityksellisempää työpaikkakulttuuria  
 • Sitoutetaan ja motivoidaan henkilöstöä 

2. Parannetaan liiketoimintaa

 • Ymmärretään yrityksen vastuullisuusvaikutuksia liiketoimintaan, sidosryhmiin ja ympäristöön 
 • Ymmärretään, mikä on olennaista liiketoiminnan kannalta ja keskitytään sen kehittämiseen 
 • Hyödynnetään uusia liiketoimintamahdollisuuksia, tehostetaan innovointia, saadaan säästöjä ja pienennetään riskejä 

 3. Parannetaan mainetta ja arvoa

 • Nostetaan yrityksen taso 2020 –luvun vaatimustasolle, estetään jämähtäneisyyttä 
 • Ymmärretään ja viestitään, miten liiketoiminnalla voi parantaa maailmaa 
 • Saavutetaan korkeammat arvostuskertoimet  

 Ota yhteyttä, kun haluat sparrailla vastuullisuusasioita!

Kirjoittaja Veera Sylvius on Voland Partnersin toimitusjohtaja. Voland Partners on suomalaisten teknologiakasvuyritysten tukemiseen erikoistunut kasvusijoittaja. Veera on inspiroitunut systemaattisesta strategiatyöstä, hyvästä johtamisesta ja yritysten arvon lisäämisestä ESG:n avulla.

Voland Partners on Ohjelmisto- ja e-business ry:n yhteistyökumppaneita.

Tule

Mukaan

Software Finland ry:n jäsenenä liityt elinvoimaiseen softa-alan yhteisöön, jossa opit huippuosaajilta, pääset jakamaan kokemuksia muiden yrittäjien ja johtajien kanssa, sekä kasvattamaan bisneksen kannalta elintärkeää verkostoasi.