7.3.2023 | M&A

Näin moninkertaistat yrityksesi arvon

Strateginen arvonluontisuunnitelma pohjautuu aina omistajien tahtotilaan eli omistajastrategiaan. Lue miten sellainen rakennetaan.

Yrityksen menestyksen yksioikoisin mittari on sen tuottama arvo osakkeenomistajilleen. Listaamattoman yrityksen arvo on aina kysymysmerkki, kunnes se myydään: markkinatalouden lainalaisuuksien mukaisesti yrityksen todellinen arvo on kaupassa toteutunut hinta.

Jos yrittäjällä on tarkoitus myydä tai listata kasvuyrityksensä, osaavan vähemmistösijoittajan ottaminen mukaan kasvun tueksi on hyvä ajatus: sijoittaja nimittäin haluaa maksimoida yrityksen arvon kanssayrittäjänä, ja tietää, miten se tehdään.

Ensin omistajastrategia…

Strateginen arvonluontisuunnitelma pohjautuu aina omistajien tahtotilaan eli omistajastrategiaan. Omistajastrategiassa määritellään esimerkiksi, milloin yritys on tarkoitus myydä tai listata jos ollenkaan, ja kuinka korkeaa arvonnousua sille tavoitellaan. Omistajien kesken on hyvä määritellä myös yrityksen arvot ja purpose, olemassaolon tarkoitus. Näiden pohtiminen luo hyvän pohjan tulevalle strategiatyöllä, johtamiselle, kasvulle ja menestykselle.

…sitten strategia

Arvot ja purpose luovat pohjaa kaikelle strategiatyölle, ja asettavat raamit yrityksen identiteetille.  Strategiassa määritellään tavoite (esimerkiksi: missä kokoluokassa/markkinassa/asemassa haluamme olla vaikkapa viiden vuoden päästä), ja hahmotellaan strategiset toimenpiteet ja mittarit, ”tikapuut”, joita pitkin tavoitteeseen on tarkoitus päästä.

Vaikeinta on sanoa ei

Strategian tekemisessä tärkeää on valita oma fokusalue, eli valita, missä busineksessa olemme, ja missä emme ole. Sekatavarakaupan suhteellinen valuaatio on harvoin korkea. Parhaat arvonluontitarinat ovat syntyneet rohkeasta fokuksesta, kunnianhimoisista tavoitteista ja systemaattisesta työstä.

Must-Win Battlet

Strategia koostuu strategisista ohjelmista, “Must Win Battleista”, jotka vievät kohti tavoitetta. MWB:ien on syytä olla merkityksellisiä, tarkasti määriteltyjä, inspiroivia, ja niillä on syytä olla vastuuhenkilö, mittaristot ja aikataulut, joiden mukaan niitä johdetaan. MWB:t omistetaan johtoryhmätasolta, ja hallitus seuraa niiden kautta strategian toteutumista.

Strategiset yritysostot luovat onnistuessaan arvoa

Yksi strategisen kasvun osa-alueista on yritysostot. Yritysostoja suunniteltaessa on järkevää ottaa ammattilainen avuksi, sillä ne ovat monimutkaisia prosesseja, joissa harva yrittäjä omaa satojen transaktioiden kokemuksen tuomaa näkemystä. Ammattilaisen kanssa yritysostojen onnistumisen todennäköisyys kasvaa, maksettu hinta on todennäköisesti kohtuullisempi, kaupan rakenne mielekkäämpi, prosessi sujuu kitkattomammin, aikataulut pitävät todennäköisemmin ja riskit pysyvät hallinnassa. Onnistuessaan yritysosto on tehokas tapa nostaa kertaheitolla yrityksen arvoa.

Kulttuuri syö strategioita aamupalaksi

On hyvä muistaa, että laadukaskin strategiatyö on arvotonta ilman osaavaa leadershipiä, jolla saadaan koko organisaatio mukaan inspiroitumaan. Myös yritysostojen osalta on tärkeää muistaa, että ymmärrys kummankin yrityksen kulttuurista, osaamisen arvostaminen, työntekijöiden kuunteleminen ja se leadership ovat keskeisiä yrityskaupan integraatiovaiheen onnistumisessa.  Myös vastuullisuuden periaatteet on hyvä pitää strategiaa tehdessä kirkkaana mielessä, jotta varmistetaan tässä päivässä elävä, kestävä arvonnousu. Tässäkin auttaa, jos kasvupolulla on mukana vastuullinen kasvusijoittaja.

Exit

Tilastojen mukaan hienoimmat exitit tehdään exit-ammattilaisten kanssa. Usein exitiä rakennetaan vuosia ennen kaavailtua hetkeä: mietitään yhtiön strategia ja positio markkinassa, hiotaan tarina, varmistetaan numerot. Arvo erilaisille ostajaprofiileille rakennetaan systemaattisesti, jolloin exit-prosessissa saadaa mukaan halutut ostajakandidaatit. Näin yhtiölle saadaan sopivin koti – ja paras kauppahinta.

Kirjoittaja

Jyrki Laune

Kirjoittaja toimi teknologia-alan yrityskauppojen neuvonantajana 2000-2022, niin yrittäjätiimien neuvonantajana exiteissa, kuin aktiivisten tech-yhtiöiden apuna strategisissa yritysostoissa. Hän on yksi Voland Partnersin perustajista.

Voland Partners on Software Finland ry:n yhteistyökumppani.

 


Tule

Mukaan

Software Finland ry:n jäsenenä liityt elinvoimaiseen softa-alan yhteisöön, jossa opit huippuosaajilta, pääset jakamaan kokemuksia muiden yrittäjien ja johtajien kanssa, sekä kasvattamaan bisneksen kannalta elintärkeää verkostoasi.