29.10.2019 | Ohjelmistoala

Ohjelmistoala ennustaa vahvaa kasvua, vaikka globaalisti talouskasvu hidastumassa

Ohjelmistoalan kasvu jatkuu ennätyksellisissä lukemissa. Yhdistyksen toteuttamassa Sykemittarissa, joka mittaa seuraavan 6 kuukauden odotuksia, luvut ovat todella positiiviset.  Ohjelmisto- ja verkkoteollisuuden yrityksistä 80 % arvioi kasvavansa tänä vu

Ohjelmistoalan kasvu jatkuu ennätyksellisissä lukemissa. Yhdistyksen toteuttamassa Sykemittarissa, joka mittaa seuraavan 6 kuukauden odotuksia, luvut ovat todella positiiviset. 

Ohjelmisto- ja verkkoteollisuuden yrityksistä 80 % arvioi kasvavansa tänä vuonna huomattavasti tai jonkin verran. Sykemittariin vastanneista yrityksistä reilu kaksi kolmasosaa rekrytoi lisää työntekijöitä, jos osaajapulan vallitessa vain osaajia löytyy. Kasvu ei odotuksissa syö myöskään kannattavuutta: yli 60 % odottaa kannattavuden kasvua. Odotukset ja ennusteet tulevasta ovat siis massiiviset verrattuna muuten hiipuvaksi pelättyyn suomalaiseen talouskasvuun.

Kuva 1: Ohjelmisto- ja verkkoteollisuuden yrittäjien odotukset seuraavan 6 kuukauden osalta, syksy 2019

Alalla on siis syytä tyytyväisyyteen, vaikka ei ollutkaan ennätysvuosi. Huippuvuodesta 2018 on tultu pikkasen alaspäin odotuksissa, viime vuonna yrittäjien optimismi oli upeasti ihan tapissa! Vuonna 2018 odotukset tulevasta olivat liikevaihdon kasvun osalta 85 %, kannattavuuden kasvun osalta 67 % ja rekryhalut jylläsivät 71 % vastaajista. Muutoksena suurempi on miten kasvuodotukset jakautuvat “kasvaa huomattavasti” eli yli 20 % ja “kasvaa jonkin verran” eli 0-20 % välillä. Viime syksynä huomattavaa kasvua odotti 40 % (liikevaihto), 17% (kannattavuus) ja 20 % (henkilöstö) kun tänä syksynä vastaavat huomattavat kasvuodotukset ovat 28 % (liikevaihto), 13 % (kannattavuus) / 11 % (henkilöstö).

Suoranaiseen itsensä ruoskimiseen nämä syksyn 2019 Sykemittarin luvut eivät anna aihetta. Aivan kuten aikaisempina vuosina Ohjelmisto- ja verkkoteollisuuden yritysten kasvuodotukset pieksevät keskimäärin kaikkien muiden alaojen tulevaisuuden näkymät Suomessa. Suomen Yrittäjien julkaisemassa Pk-yritysbarometrissa liikevaihdon kasvua odottaa kaikista yrityksistä 42 %, ja lähinnä alaamme edustava Palvelut-sektori 43 % (vs. alamme 80 %). Kannattavuuden kasvun osalta vertailukelpoiset luvut ovat kaikki yritykset 32 % ja palvelut 33 % (vs. alamme 67 %). Henkilöstön kasvun osalta kaikki yritykset 18 % ja palvelut 19 % (vs. osaajapulan kanssa painiva alamme 68 %). 

Kuva 2: Ohjelmisto- ja verkkoteollisuuden yrittäjien odotukset verrattuna Suomen Yrittäjien Pk-yritysbarometrin Palvelut-sektoriin

Muistuttaisin samalla, että odotukset eivät aina realisoidu yksi yhteen. Osaajapula, asiakkaiden osto- ja maksukäyttäytyminen sekä muuttuva kilpailutilanne ovat esimerkkejä seikoista, jotka varmasti tänä vuonna vaikuttavat odotusten toteutumiseen. Samalla juuri julkaistut kuluttajien luottamusindeksi sekä teollisuuden vientinäkymät ovat heikentyneet. Toisaalta Jyväskylän Yliopiston kanssa toteutetussa Ohjelmistoyrityskartoituksessa muutama vuosi sitten tuli selkeästi esille vahva korrelaatio odotusten ja toteuman osalta. Toteuma vain oli keskimäärin 20 prosenttipistettä jatkuvasti odotuksien alapuolella, mutta seurasi muuten hyvin odotusten viitoittamaa väylää. Yrittäjä on optimistinen eläin!

Sykemittarin toteutus:

Ohjelmisto- ja verkkoliiketoiminnan sykemittari toteutettiin jäsenkyselynä syys-lokakuussa 2019. Kyselyyn vastasi 120 ohjelmisto- ja verkkoliiketoimintaa tekevän yrityksen toimitusjohtajaa, yrittäjää, tai muussa päättävässä tai omistavassa asemassa olevaa yritysjohtajaa. 

Kiitos kaikille Sykemittariin syksy 2019 vastanneille! Yhdessä saimme jälleen luotettavaaja vertailukelpoista tietoa alamme odotuksista.

-Rasmus

Tule

Mukaan

Software Finland ry:n jäsenenä liityt elinvoimaiseen softa-alan yhteisöön, jossa opit huippuosaajilta, pääset jakamaan kokemuksia muiden yrittäjien ja johtajien kanssa, sekä kasvattamaan bisneksen kannalta elintärkeää verkostoasi.