23.11.2023 | Tekoäly

Tekoäly tulee – onko organisaatiosi valmis?

Blogissa Liisa Rusanen tarkastelee tekoälyn vaikutusta liiketoimintaan, strategioihin ja ohjelmistokehitykseen. Ota luentaan!

Digitalisaatio etenee harppauksin, ja tämän hetken kuumin aihe lienee tekoäly. Näemme kehityksen arjessamme muun muassa visuaalisina teoksina, chatbotteina ja kasvavana medianäkyvyytenä.

Kaikilla murroksilla on edelläkävijänsä, mutta miten tekoälyyn vasta tutustumassa oleva organisaatio pääsisi liikkuvan junan kyytiin?

Tekoälyn olemus

Tekoäly, eli Artificial Intelligence, on terminä vielä hyvin laajasti käytetty, ja tekoälyksi saatetaan kutsua jopa ihan perinteisiä automaatiototeutuksiakin. Tekoäly on kuitenkin älykäs vasta sitten, kun se oppii ja kehittyy, toisin sanoen adaptoituu ja toimii itsenäisesti.

Tekoäly siis harjaantuu tekemään päätöksiä suurista datamääristä ilman, että jokainen päätös on ennalta kovakoodattu. Kun samalla muistetaan, että lähes kaikki voidaan esittää datana, päästään loputtomaan määrään soveltamismahdollisuuksia. Tekoäly on esimerkiksi kyvykäs lukemaan ihmisen mikroilmeitä, päättelemään tunteita ja ymmärtämään monimutkaisia luonnollisen kielen rakenteita. On kuitenkin syytä muistaa, että tekoäly ei suinkaan ole erehtymätön, ja datan laatu vaikuttaa merkittävästi tuloksiin.

Tulevaisuudessa tekoäly on merkittävässä roolissa erilaisilla suurten datamäärien pohjalta ennustamista vaativilla aloilla, kuten terveydenhuollossa, rahoitusmarkkinoilla, kuljetusalalla ja kaupankäynnissä, mutta hyvin todennäköisesti sitä hyödynnetään myös globaalien kriisien ratkaisemiseen. AI-pohjaisuus näkyy myös entistä enemmän arjessamme; kotiin tulee mukautuvaa automaatiota ja työssä käytettävät järjestelmät muuttuvat ennennäkemättömästi.

Tekoäly ohjelmistotuotannossa

Softabisneksessä kiinnostus kohdistuu tietenkin tekoälyn mahdollisuuksiin ohjelmistotuotannossa. Monet hyödyntävät jo erilaisia AI-työkaluja ohjelmistokehityksessä ja uusia välineitä tulee saataville kaiken aikaa, joten laadukkaaseen ohjelmistotuotantoon kuuluu varmasti jatkossa AI-työkalujen arviointi ja valinta.

Koodia voi muun muassa täydentää, korjailla, refaktoroida, kommentoida ja dokumentoida AI-työkaluilla. Myös koodigeneraattorit ovat nousussa, ja ne voivat laatia esimerkiksi koodirunkoja käyttötapauksille. Tekoäly on siis tässäkin hyvänä apuna siinä, missä tietotekniikka on parhaimmillaan: mekaanisessa läpikäynnissä ja ehdotusten laatimisessa. Näin ollen voidaan päätellä, että tekoälyn avulla kehityksen tuottavuus kasvaa merkittävästi.

AI-avusteisen ohjelmistokehityksen yhteydessä nousee usein ilmoille kysymys koodauksen tulevaisuudesta. Tuottaako tekoäly tulevaisuudessa kaiken koodin? Mikä olisi ihmisen rooli tässä kokonaisuudessa? Entäpä IPR- ja vastuukysymykset?

On ihan aiheellista pohtia eri skenaarioita tilanteissa, joissa tekoäly tuottaisi koodin alusta loppuun. Riskejä on helppo hahmotella, joten muun muassa tietoturva, eettiset kysymykset ja järjestelmien hallitsemattomuus ovat teemoja, joiden kanssa varmasti työskentelemme tulevaisuudessa.

Ihmistä tarvitaan kuitenkin edelleen, sillä tekoäly ei ole vahvimmillaan johdonmukaisessa päättelyssä arvaamattomissa olosuhteissa. Myöskään inhimillisyyden ytimen, kuten empatian ja tunteiden tuntemisen, muuttaminen dataksi ole kovin yksinkertaista – huumorista puhumattakaan!

AI-strategia

Kuten muutkin murrosvaiheet, myös tekoälyn hyödyntäminen edellyttää muutosta, ja muutos vaatii johtamista. Muussa tapauksessa tekoälykulttuuri kehittyy sellaiseksi kuin suunnittelemattomilla kulttuureilla on tapana; huonoja käytäntöjä jää voimaan, eikä täysiä tehoja saada irti. Kaikissa murroksissa on vaiheita, ja tekoälynkin tapauksessa organisaatio voi valita, haluaako se olla etujoukoissa, vai katsella rauhassa kehitystä.

Oivallinen lähtökohta on analysoida omaa liiketoimintaa ja pohtia, mitkä osa-alueet voisivat hyötyä tekoälystä.

● Voisiko tekoäly tehostaa organisaatiomme operatiivista toimintaa?

● Voisiko tekoäly tehostaa ohjelmistokehitystämme?

● Voisiko tekoäly olla keskeinen osa liiketoimintaamme tai tuotteitamme?

● Vai tekisimmekö peräti kaikkia näistä?

Strategia määrittää askeleet oikeaan suuntaan, joten kannattaa käyttää hieman aikaa ja luoda organisaatiolle AI-strategia. Tekoälyn tulevaisuuden mahdollisuuksia on mahdotonta vielä arvioida, mutta syventymismatkalle kannattaa lähteä jo tänään, ja apuna voi käyttää vaikkapa tekoälyä.

Kirjoittaja

Liisa Rusanen

Codeon toimitusjohtaja Liisa Rusanen on toiminut ohjelmistoalalla parinkymmenen vuoden aikana monenlaisissa rooleissa. Hänen intohimonaan on lisätä digitalisaation avulla hyvinvointia kaikille. Codeo on maailman läpinäkyvin yritys, jonka toiminta-ajatus pohjautuu reiluuteen ja luottamukseen. Codeo tarjoaa reilusti tuotettua ja laadukasta koodia. Tutustu yritykseen!

He ovat Software Finlandin jäsen.


Tule

Mukaan

Software Finland ry:n jäsenenä liityt elinvoimaiseen softa-alan yhteisöön, jossa opit huippuosaajilta, pääset jakamaan kokemuksia muiden yrittäjien ja johtajien kanssa, sekä kasvattamaan bisneksen kannalta elintärkeää verkostoasi.