4.4.2018

Maankoodauskurssi sai työnsä valmiiksi: tekoälyä hyödyntävä uraohjain kertoo, millaista osaamista unelmatyössä tarvitaan

Diginaisten maankoodauskurssi suunnitteli tekoälyavusteisen sivuston, joka auttaa nuoria tekemään tietoisempia ura- ja opiskeluvalintoja. Maankoodauskurssilla joukko yrityksistä koottuja huippuammattilaisia kokoontuu etsimään ratkaisua yhteiskunnalliseen

Diginaisten maankoodauskurssi suunnitteli tekoälyavusteisen sivuston, joka auttaa nuoria tekemään tietoisempia ura- ja opiskeluvalintoja.

Maankoodauskurssilla joukko yrityksistä koottuja huippuammattilaisia kokoontuu etsimään ratkaisua yhteiskunnalliseen haasteeseen. Kaikkiaan kolmannen maankoodauskurssin tehtävänä oli etsiä ratkaisua siihen, miten nuori voisi tehdä nykyistä tietoisempia opiskelu- ja uravalintoja. Kurssin järjesti Teknologiateollisuus ry, kumppaninaan Ohjelmisto- ja e-business ry. Mukana olivat myös Me-säätiö ja työ- ja elinkeinoministeriö.

CGI Finlandista, Koneesta ja Nokiasta koottu huippuosaajatiimi on nyt saanut työnsä valmiiksi ja esitteli ratkaisunsa työ- ja elinkeinoministeriölle.

”Setvin”-uraohjain kertoo, millaisiin taitoihin kannattaa panostaa

Peruskouluikäinen nuori ei usein hahmota omia mahdollisuuksiaan. Kukaan ei tiedä, millaisia ammatteja meillä tulevaisuudessa on, mutta perinteisetkään ammatit eivät välttämättä avaudu nuorelle taitojen ja sisällön osalta. Toisaalta taas monet ammatinvalintatestit ja -materiaalit perustuvat jo vanhentuneisiin tietoihin ammateista, kurssilaiset tiivistivät lähtökohdat uraohjaimen suunnitteluun.

Heidän ratkaisunsa ongelmaan on tekoälyavusteinen uraohjain ”Setvin”, joka auttaa nuorta hahmottamaan tulevaisuuden ammatteja ja tunnistamaan niissä tarvittavia taitoja.

– Lähdimme liikkeelle ajatuksesta, että ammatteja tärkeämpää on taitojen rakentaminen.

Uraohjain perustuu nuorten omien ominaisuuksien ja kiinnostuksenkohteiden tunnistamiseen.

Ensin sivustolle syötetään kuvaus itsestä ja kiinnostuksenkohteista. Seuraavaksi käyttäjä voi kertoa omista arvoistaan ja toiveistaan tulevan työelämän suhteen, esimerkiksi ”muiden auttaminen ja etätyö”. Ohjain antaa semanttisen haun avulla nuorelle tulokseksi hänen osaamiskarttaansa perustuvia laajennettuja uraehdotuksia.

Sovellus ottaa huomioon myös ammattien kysynnän trendit: nuori pystyy omista ammattiehdotuksistaan katsomaan, millä ammateilla todennäköisesti on eniten kysyntää tulevaisuudessa.

Kun suosikkiammatteja lopuksi verrataan taitokarttaan, käyttäjä pääsee vertailemaan omia osaamisiaan ammatissa vaadittaviin taitoihin. Ajatuksena onkin, että nuori pystyy hahmottamaan unelma-ammattinsa taitotarpeet – ja voi näin panostaa juuri niihin.

Uraohjaimen tarkoituksena on toimia ajatusten herättelijänä ja ohjata käyttäjä jatkamaan keskustelua opinto-ohjaajan, opintokoordinaattorin tai uraohjaajan kanssa. Näin Setvimen kautta saatuihin tuloksiin voidaan lisätä uusia näkökulmia ja tietoa kouluun hakemisesta.

– Tekoälypohjainen uraohjain vahvistaisi mielestäni mahdollisuuksien tasa-arvoa. Tämän ratkaisun avulla voitaisiin tukea nuoria ja aikuisia omiin vahvuuksiin perustuvien valintojen tekemisessä, kommentoi elinkeinoministeri Mika Lintilä maankoodauskurssin ratkaisua.

Apua myös muuntokoulutukseen?

Kuten maankoodauskurssin ideaan kuuluu, Setvin-uraohjain ei ole vielä valmis sivusto tai sovellus. Kyseessä on pitkälle suunniteltu idea ja mallinnos.

– Mistä et tiedä, siitä et voi kiinnostua. On tärkeää, että nuorilla on monipuolisesti mahdollisuuksia saada tietoa valintojensa tueksi. Tartumme tähän tiimin luomaan konkreettiseen ideaan ja etsimme nyt kumppaneita viemään Setvin toteutukseen. Teknologiateollisuuden käynnistämä valtakunnallinen MyTech-ohjelma tarjoaa myös yhden kanavan hyödyntää tätä ideaa käytännössä, johtaja Laura Juvonen Teknologiateollisuus ry:stä sanoo.

– Tässä on se nerokas ajatus, että nuori – tai miksei myös aikuinen –  voi kokeilla, millaisia erilaisia maailmoja erilaisilla osaamisilla aukenee. Tuloksena voi olla, että soveltuisit hyvin patologiksi, mutta samanlaista osaamista tarvitaan esimerkiksi bioanalyytikolta. Setvin tuo esiin ammatteja, joita ei tulisi muuten ajatelleeksi, Ohjelmistoyrittäjien toimitusjohtaja Rasmus Roiha kehuu.

– Kiinnostavaa olisikin kehittää Setvin-uraohjainta myös ammattitaidon täydentämistä tai muuntokoulutusta pohtiville.

 

Lisätietoja:

Laura Juvonen, 040 589 6263

Rasmus Roiha, 0400 180 434

 

Kurssi on osa Teknologiateollisuus ry:n Maankoodauskurssien sarjaa – yritysten lahjaa 100-vuotiaalle Suomelle. Maankoodauskurssilla ratkaistaan polttavia yhteiskunnallisia haasteita. Samalla tarkoituksena on vauhdittaa suomalaisen yhteiskunnan digitalisaatiota. Maankoodauskurssin tulos ei ole valmis tuote, mutta se ei ole myöskään raportti tai ideapaperi. Haasteen luonteesta riippuen tulos voi olla vaikkapa prototyyppi tai pilotti, jonka pohjalta voidaan jatkaa konkreettista kehitystyötä.

 

Tule

Mukaan

Software Finland ry:n jäsenenä liityt elinvoimaiseen softa-alan yhteisöön, jossa opit huippuosaajilta, pääset jakamaan kokemuksia muiden yrittäjien ja johtajien kanssa, sekä kasvattamaan bisneksen kannalta elintärkeää verkostoasi.