18.6.2022

Päivitämme yhdistyksen nimen vastaamaan strategiaa – Ehdota nimeä perusteluineen!

Ohjelmisto- ja e-business ry on tehnyt aktiivista strategian päivitystä nykyhallituksen voimin, johon kuuluu 13 alan meritoitunutta ammattilaista. Hallitus koostuu jäsenyritystemme edustajista. Kymmenen viimeisen vuoden aikana olemme luoneet kasvustrategian

Ohjelmisto- ja e-business ry on tehnyt aktiivista strategian päivitystä nykyhallituksen voimin, johon kuuluu 13 alan meritoitunutta ammattilaista. Hallitus koostuu jäsenyritystemme edustajista.

Kymmenen viimeisen vuoden aikana olemme luoneet kasvustrategian sekä jalkauttaneet sen toiminnaksi erinomaisin tuloksin. Poimimme tämän uurastuksen hedelmiä tänään muun muassa yhteiskuntavaikuttajana, toimialaedistäjänä, 10 000 aktiivisen osallistujan voimin Mimmit Koodaa -ohjelmassa, vauhdilla kasvaneen jäsenistön ja monipuolisten jäsenpalveluiden muodossa.

Olemme jäsenistömme näköinen, houkutteleva ja tunnustettu softa-/digialan asiantuntija ja edustaja – meitä on jo yli 600 yritystä ja lähes 2000 yritysjohdon edustajaa yhteisössä.

Ohjelmistoissa on Suomen kasvuvoima vuonna 2030

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on edistää jäsenyritysten menestymisen mahdollisuuksia kansainvälisesti kovenevassa kilpailussa.

Strategia on nyt päivitetty vuoteen 2030 ulottuvalla suunnitelmalla, jossa on kolme aaltoa McKinsey three horizons of growth –mallin mukaisesti. Tavoitteenamme on yhdistyksen kasvu, jossa keskeiset vaiheet ja tavoitteet ovat seuraavat:

2022–2023 ovat investointivuosia, joiden tavoitteita ovat:

 • Ydintoiminnan jatkuva parantaminen: jäsenyritysten johdon koulutus, työvoiman saatavuuden turvaaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen alan ja Suomen menestymistä koskevissa asioissa
 • Luodaan uusia SW focus area –ryhmittymiä jäsenyritysten edustajien hyödyksi
 • Edistetään tasa-arvoa ja diversiteettiä  alalla
 • Jäsenistön tasainen kasvu

2024–2026 ovat kasvuvuosia, joiden tavoitteita ovat:

 • Jäsenmäärän lisääminen ja toiminnan skaalaus
 • Kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia relevanttien toimijoiden kanssa
 • Ydintoiminnan jatkuva parantaminen ja erityisesti uusien lähtöjen (SW focus areas) vakiinnuttaminen
 • Yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa entistä suurempi rooli
 • Alan tutkimuksen edistäminen

2027–2030 Ohjelmistoissa on koko Suomen kasvuvoima. Päämäärämme:

 • Olemme 1000 merkittävän ohjelmisto- ja ohjelmistovetoisen yrityksen yhteisö, joka tunnustetaan laajasti Suomen merkittävimmän kasvualan edustajana
 • Kasvun jatkuminen ennakoiden, ottamalla hallituja riskejä & huomioimalla tulevaisuuden optiot

Ensimmäisen aallon konkreettisina toteutuksina jäsenille näkyy entistä vahvempi SaaS Finland, joka on kasvanut vauhdilla SaaS-Klubin tapahtumien myötä, Mimmit koodaa -ohjelman vaikuttavuutena, Fair Play -työryhmän edustuksena erilaisissa yhteiskunnallisissa hankkeissa kuin HR-Klubin ja Juniorirekryn lanseerauksina.

Haluamme, että strategia näkyy läpi koko toimintamme myös nimessämme

Yhdistyksen nykyinen nimi oli kompromissi Ohjelmistoyrittäjien ja Verkkoteollisuuden yhdistyessä 2018.

”Yhdistyksen strategia ja siihen liittyvät tavoitteet on nyt linjattu kuluvan vuosikymmenen loppuun saakka. Uskomme, että suomalaisilla yrityksillä on aito mahdollisuus ottaa reilusti kansakuntamme nuppilukua suurempi siivu globaalista digimarkkinasta. Tässä kasvussa onnistuttaessa, lisääntyy myös hyvinvointi Suomessa. Nyt haluamme päivittää myös yhdistyksen nimen sellaiseksi, joka parhaiten tukee näiden tavoitteiden saavuttamista”, sumaa yhdistyksen puheenjohtaja, Pekka Walkama.

“Tänä päivänä olemme yksi yhtenäinen toimialaedustaja. Edistämme nykyisten ja tulevien jäsenyritysten menestymisen mahdollisuuksia kansainvälisesti kovenevassa kilpailussa. Yhdistyksen nimen tulisi edustaa meitä paremmin.” Rasmus Roiha, yhdistyksen toimitusjohtaja, kertoo.

Haluamme kuulla jäsenistöämme – ehdota nimeä perusteluineen

Yhdistyksen hallitus valmistelee nimenmuutosta ensi syksyksi. Haluamme kuulla jäsenistöämme ja toivommekin teiltä hyviä nimiehdotuksia! Haussa on ytimekäs ja mieleenpainuva nimi, joka on tai taipuu myös englanniksi. Jätä nimiehdotus tästä

Lisätiedot:

Rasmus Roiha
toimitusjohtaja
Ohjelmisto- ja e-business ry
0400 180 434
rasmus@ohjelmistoebusiness.fi

Pekka Walkama
puheenjohtaja
Ohjelmisto- ja e-business ry
CEO, Astronautit
pekka@astronautit.fi

Tule

Mukaan

Software Finland ry:n jäsenenä liityt elinvoimaiseen softa-alan yhteisöön, jossa opit huippuosaajilta, pääset jakamaan kokemuksia muiden yrittäjien ja johtajien kanssa, sekä kasvattamaan bisneksen kannalta elintärkeää verkostoasi.