21.5.2021

Vetoomus: Pk-yritysten on herättävä digitalisoitumiseen – IoT 100 prosenttiin!

Suomen johtavat TKI-, teollisuus-, IT- ja yritysmaailman vaikuttajat vetoavat voimakkaasti suomalaisten pk-yritysten nopean digitalisoitumisen puolesta. Allekirjoittaneet esittävät vakavan huolensa siitä, että aivan liian harva suomalainen pk-yritys invest

Suomen johtavat TKI-, teollisuus-, IT- ja yritysmaailman vaikuttajat vetoavat voimakkaasti suomalaisten pk-yritysten nopean digitalisoitumisen puolesta. Allekirjoittaneet esittävät vakavan huolensa siitä, että aivan liian harva suomalainen pk-yritys investoi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöhön, joka on nopeasti digitalisoituvassa maailmassa entistäkin enemmän kilpailukyvyn perusta. EU:n sekä EU-maiden valtavat panostukset digivihreään kehitykseen merkitsevät suomalaisyritysten eurooppalaisten kilpailijoiden kiihtyvää TKI-työtä digitaalisten kilpailuetujen rakentamiseksi. Suomen pitäisi olla kehityksen kärjessä.

Julkilausuma 21.05.2021 klo 09.00, allekirjoitettu IoT Paja -säätiön korkean profiilin tapahtumassa.

Teknologinen kehitys etenee ennennäkemätöntä vauhtia. Digitalisoituminen on teknologian kehityksen ytimessä ja yritysten menestyksen edellytys nopeasti muuttuvassa maailmassa. Edistyneinkään ratkaisu ei välttämättä riitä, ellei samalla valmistaudu jo muuttuvien tilanteiden edellyttämään uuteen ratkaisuun. Yritysten jatkuva voimakas panostus tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöhön (TKI) on täysin välttämätöntä.

Suomen digitalisoitumisen kokonaistilanne on kansainvälisessä vertailussa hyvä. Suomalaisyritysten tilanne on kuitenkin heikentynyt (1). Monet luvut ovat hälyttäviä ajatellen kiihtyviä digi-investointeja muualla EU:ssa.

Suomalaisista pk-yrityksistä alle neljännes on kehittänyt digitalisoinnin avulla uusia liiketoimintamalleja pandemian jälkeiseen aikaan, miltei puolet ei joko näe syytä muutokseen tai aikoo jopa palata vanhaan (2). Kyberturvallisuuteen ei ole panostettu riittävästi (3). Alle puolet pienistä teollisuusyrityksistä pitää digitaalisia tuotteita merkittävinä (4) . Tekoälysovelluksia tai robotiikkaa käyttää tai aikoo käyttää alle 15% pk-yrityksistä (5) . Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa tekee yhteistyötä vain 16% pk-yrityksistä, joista alle kolmasosa eli yhteensä alle 5% innovaatioiden kehittämisessä (6). Lyhyesti: Pk-sektorin kilpailukyky on vaarantumassa.

Datan kerääminen ja analysointi ovat ytimessä. Digitalisoitumisen myötä softa tulee kaikkialle, äly kaikkiin laitteisiin. Internet of Things (IoT) yhdistää älykkäät laitteet toisiinsa ja muodostaa pohjan kaikkien toimialojen kilpailukyvylle. IoT edellyttää tilanteesta riippuen monenlaista osaamista softasta sensoreihin ja tietoliikeyhteyksiin. Vaikka tuote ei olisi digitaalinen, tehokas tuotanto edellyttää digitaalisuutta ja markkinoilla menestyminen digitalisoitua liiketoimintamallia, datan ja digikanavien hyödyntämistä.

Kaikkien yritysten on tehokkaasti hyödynnettävä digitaalisuutta ja ohjelmistoja menestyäkseen. Yritykset, jotka eivät näin tee, häviävät kilpailussa ja kuihtuvat pois. Onneksi suomalaista huippuosaamista on tarjolla niin softan, kyberturvallisuuden kuin eri IoT-teknologioidenkin kehittämiseen.

Mahdollisimman monen suomalaisyrityksen pitää pyrkiä tulevaan globaaliin 100 prosenttiin menestyjäyrityksiä, joista digitalisoitumattomat ovat kilpailukyvyttöminä karsiutuneet. Tämä vaatii radikaalisti suurempia TKI-panostuksia digitalisaatioon sekä IoT-teknologioiden käyttöönottoon niin teollisuudessa kuin muillakin toimialoilla. Suomen tähtäimen on oltava: IoT 100 prosenttia – 100% yrityksistä on oltava IoT-kyvykkäitä. Pk-yritysten IoT-loikka on erityisen tärkeä, suuret ovat jo hyvin mukana. Pk-yritysten vienti on n. 10 miljardia vuodessa. Onnistunut IoT-siirtymä voisi kasvattaa sitä huomattavasti.

Allekirjoittajat vetoavat pk-yrittäjiin ja koko suomalaiseen yhteiskuntaan, jotta kaikki tekisivät osansa. TKI-työn merkityksen ja mahdollisuuksien välittäminen yrityspäättäjille on tärkeimpiä yhteisiä haasteitamme, jossa myös median rooli on erittäin olennainen. Valtiovallalla on paljon tehtävää. Hyppy nykyisestä 2,7 prosentista TKI/BKT kohti tavoiteltua 4 prosenttia on vielä kaukana, vaikka hyviä suunnitelmia on paljon.

Me allekirjoittaneet lupaamme tehdä parhaamme. Pyydämme kaikkia mukaan. #IoT100prosenttia

Marjo Miettinen, hallituksen pj, Ensto ja Teknologiateollisuus ry
Risto Siilasmaa, hallituksen pj, F-Secure
Rasmus Roiha, toimitusjohtaja, Ohjelmisto- ja e-business ry
Matti Hellgrén, toimitusjohtaja, IoT Paja
Juho Romakkaniemi, toimitusjohtaja, Keskuskauppakamari

***

[1] Mm. Etlatiedon Digibarometri 2020

[2] Pk-yritysbarometri kevät 2021

[3] Etlatiedon Digibarometri 2020

[4] Digibarometri 2019

[5] Pk-yritysbarometri syksy 2020

[6] Pk-yritysbarometri kevät 2021

 

Tule

Mukaan

Software Finland ry:n jäsenenä liityt elinvoimaiseen softa-alan yhteisöön, jossa opit huippuosaajilta, pääset jakamaan kokemuksia muiden yrittäjien ja johtajien kanssa, sekä kasvattamaan bisneksen kannalta elintärkeää verkostoasi.