16.1.2024 | Myynti & markkinointi

Markkinointiteknologiat ja ROI

Ota selvää, mitä suomalaisissa markkinointi- ja viestintätiimeissä tällä hetkellä tapahtuu resurssien suuntaamisen ja markkinointiteknologioiden suhteen, ja poimi Lianan vinkit käyttöösi!

Markkinoinnin alalla on viime aikoina puhuttu paljon yritysten odotuksista markkinointinsa suhteen ja erityisesti markkinointiteknologioiden käyttöasteesta markkinointi- ja viestintätiimeissä. Kun talous on hienoisessa taantumassa ja budjetteja eri käyttötarkoituksiin mietitään hyvin tarkkaan, on tärkeää perustella erilaisten työkalujen ja palveluiden hyödyt.

Liana halusi selvittää, mitä suomalaisissa markkinointi- ja viestintätiimeissä tällä hetkellä tapahtuu resurssien suuntaamisen ja markkinointiteknologioiden suhteen. Asiasta on tehty paljon kansainvälisiä tutkimuksia ja kyselyitä, mutta suomikulman esittely on tietysti tärkeää näillä leveyksillä.

Lianan syksyllä 2023 tekemässä kyselyssä selvitettiin, miten ja missä määrin suomalaiset organisaatiot hyödyntävät markkinointiteknologioita tällä hetkellä. Onko organisaatioissa painetta laskea markkinoinnin kuluja? Missä teknologiassa on paras ROI (Return on Investment), eli tuottosuhde? Ovatko kaikki ostopolun askeleet yhtä tärkeitä ROI:n kannalta? 

Liana sai kyselyyn 144 vastausta erilaisista organisaatioista niin B2B- ja B2C-sektoreilta kuin julkiselta puolelta ja järjestöistäkin.

Vastuualueiden jako tiimeissä

Kyselyssä haluttiin selvittää, onko suomalaisissa markkinointi- ja viestintätiimeissä tehty jakoja jonkun tietyn työkalun tai tehtävän erikoisosaamiseen. Vastaukset kysymykseen Onko vastuualueita jaettu niin, että teillä on dedikoitu markkinoinnin henkilö seuraaviin jakautuivat seuraavasti:

Lianan vinkki: Erikoistuminen tiimissä niin, että yksi tiimin jäsen on huippuosaaja jonkin työkalun suhteen
Erikoistuminen tiimissä mahdollisuuksien mukaan kannattaa. Sen sijaan, että esimerkiksi neljästä henkilöstä kaikki tekisivät niin verkkosivuja, automaatioita kuin kaikkia tekoälyratkaisuja, niin osaamista kannattaa optimoida siten, että yksi tiiminjäsen on huippuosaaja jonkin työkalun suhteen.

Markkinointiteknologioiden käyttöaste

Käytössä olevien markkinointiteknologioiden hyödyntäminen suomalaisissa organisaatioissa on hyvin samansuuntainen kuin Gartnerin tekemä kansainvälinen tutkimus antaa ymmärtää. Gartnerin tutkimuksessa selvisi, että vuonna 2023 markkinointiteknologioita käyttävät tiimit raportoivat käyttävänsä vain 33 % teknologioistaan, kun luku oli 42 % vuonna 2022 ja 58 % vuonna 2020. Lianan kyselyssä lähes kaksi kolmasosaa vastaajista kertoi, että teknologioita ei hyödynnetä tiimeissä parhaalla mahdollisella tavalla.

Kysymykseen Koetko, että hyödynnätte käytössänne olevia markkinointiteknologioita parhaalla mahdollisella tavalla vastattiin tällaisilla prosenteilla:

Lianan vinkki: Markkinoinnin työkalut tehokäyttöön koulutuspäivän tai tiimin oman workshopin avulla
Ottakaa markkinoinnin työkalut tehokäyttöön. Pyytäkää mahdollisuuksien mukaan palveluntarjoajalta koulutuspäivä tai pitäkää tiimin oma workshop, jossa teette yksityiskohtaisen suunnitelman työkalujen käytön optimointiin. Workshopissa voidaan käydä läpi myös työkalun omistajuus ja tarvitaanko sille huippuosaaja tai pääkäyttäjä.

ROI:n mittaaminen

Yksi pääkysymymyksistä Lianan kyselyssä oli se, että mitataanko suomalaisissa organisaatioissa markkinoinnin teknologioiden ROI:ta (Return on investment). Tuottosuhteen mittaaminen on tärkeää, jotta voidaan varmistua, että käytössä olevat työkalut ovat juuri ne oikeat omalle organisaatiolle ja että niillä saadaan mahdollisimaan kustannustehokkaasti tulosta tehtyä.

ROI:n mittaaminen suomalaisissa markkinointi- ja viestintätiimeissä on kuitenkin vähäistä. Lähes 80 % vastaajista kertoi, että ROI:ta ei heidän organisaatiossaan mitata. 

Lianan vinkki: Selkeät tavoitteet ja rakenteet, jotta ROI:ta voidaan laskea organisaatiossanne
Asettakaa hyvin selkeät tavoitteet ja rakenteet, jotta ROI:ta voidaan laskea organisaatiossanne. Kerätkää kaikki laskemisen kannalta olennainen data järjestelmiin systemaattisesti ja tarkastakaa tiedon oikeellisuus säännöllisesti.

Sähköpostimarkkinoinnilla markkinointiteknologioiden paras ROI

Vastaajat, joiden organisaatioissa mitataan ROI:ta kertoivat Lianan kyselyssä, että sähköpostimarkkinoinnilla on markkinointiteknologioiden paras ROI. 58 % tähän kysymykseen vastaajista mainitsi sen vastauksessaan. Toiseksi parhaana mainittiin hakukoneoptimointi, jonka antoi vastaukseksi 45 % vastaajista. 

Lianan vinkki: Sähköpostimarkkinoinnin hyödyntäminen – paras ROI markkinoinnin teknologioista
Hyödyntäkää sähköpostimarkkinointia, koska sillä on edelleen tutkimusten – myös tämän kyselyn – mukaan paras ROI markkinoinnin teknologioista. LianaMailer on yksi Suomen suosituimmista sähköpostimarkkinoinnin ohjelmista ja tuhansien markkinoijien luottotyökalu ympäri maailman.

Tervetuloa kuulemaan lisää kyselyn tuloksista! Maksuttomassa studiotilaisuudessa 25.1. saat arvokasta taustatietoa muilta markkinoijilta oman yrityksesi markkinoinnin organisoimisen & päätöksenteon tueksi. Asiantuntijana on Lianan kasvu- ja markkinointijohtaja Mika Tiainen. Lue lisää & varaa paikkasi

Kirjoittaja

Fanni Mäki

Ihmisten väliseen kommunikaatioon rakastunut pöhkö, joka pyrkii ilmaisemaan rohkeutta sanoilla ja lisäämään juuri sopivasti rentoa asennetta ammattimaiseen viestintään. Lopullisena tavoitteena on tuottaa sisältöä, joka liikuttaa ihmisiä. Lähes 10 vuoden kokemus alati muuttuvalta ja kovasti kilpaillulta IT-alalta.


Tule

Mukaan

Software Finland ry:n jäsenenä liityt elinvoimaiseen softa-alan yhteisöön, jossa opit huippuosaajilta, pääset jakamaan kokemuksia muiden yrittäjien ja johtajien kanssa, sekä kasvattamaan bisneksen kannalta elintärkeää verkostoasi.