24.10.2023 | Yleinen

Näin onnistut johtajan rekrytoinnissa ja vältät kalliit virheet

Julia Kaukinen jakaa oivalluksia: kuinka yritysjohtajat valitsevat työnantajat ja kuinka voit optimoida rekrytointiprosessi. Lue lisää!

Haluan jakaa tässä kirjoituksessa tärkeitä oivalluksia kuinka yritysjohtajat arvioivat ja valitsevat potentiaaliset työnantajat sekä miten voit optimoida rekrytointiprosessin. Toivottavasti, blogipostaukseni tarjoaa inspiraatiota, rohkaisua ja arvokasta tietoa.

On hyvin tyypillistä, että ensimmäinen ydintiimin ulkopuolinen johtaja on talousjohtaja, jota käytän havainnollistavana esimerkkinä.

Ennen ensimmäisen ulkopuolisen johtajan palkkaamista, varmista seuraavat seikat

Yrityksen ensimmäinen ulkopuolisen johtajan palkkaaminen vaatii huolellista valmistelua. Tämä on paitsi mahdollisuus myös haaste yritykselle, sillä on tärkeää varmistaa, että uusi johtaja pystyy viemään yritystä eteenpäin haluttuun suuntaan ja että hän sopii yrityskulttuuriin.

Näiden vinkkien avulla varmistat, että annat johtajaehdokkaille selkeän ja ammattimaisen kuvan. Samalla ne toimivat työkaluina yrityksen omalle johtoryhmälle arvioida ja varmistaa oma valmius työskennellä uuden johtajan kanssa.

1. Nettisivut kuntoon

Tarkista, että yrityksen nettisivut ovat ajan tasalla ja että ne antavat ammattimaisen kuvan yrityksestä. Hyvin suunnitellut ja informatiiviset nettisivut antavat positiivisen vaikutelman potentiaalisille työnhakijoille.

Yrityksen nettisivulta pitää löytyä vähintään johtoryhmän jäsenten kuvat ja yhteystiedot.

Googlaa johtoryhmän jäsenten nimet. Jos tietoa ei löydy, harkitse esimerkiksi blogikirjoituksen julkaisemista nettisivuilla, jossa esittelette jäsenet.

2. Talousluvut selkeiksi

Varmista, että yrityksen talousluvut ovat saatavilla ja että ne ovat helposti ymmärrettäviä. Talousjohtajat kiinnittävät erityisesti huomiota tähän, joten selkeät ja ajantasaiset luvut ovat tärkeitä!

3. Johtoryhmän LinkedIn-profiilit ajantasalle

Tarkista johtoryhmän jäsenten LinkedIn-profiilit ja päivitä tarvittaessa. Tämä on tärkeää, sillä 84 % työnhakijoista tutkii potentiaalisten esihenkilöiden tai johtoryhmän jäsenten -profiileja. (Lähde: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7114484839457693696/).

LinkedIn ei siis ole vain työnhakua varten, vaan sitä käytetään myös arvioimaan yrityksiä ja niiden johtoa. Useimmat johtajakandidaatit haluavat tietää johtoryhmän ja hallituksen jäsenten taustat.

Mitä kannattaa lisätä LinkedIn-profiiliin:

 • Vahvuudet (mitä teet parhaiten, millaista arvoa tuot yritykselle? Esimerkiksi: Digitalisation/X-digit Business Growth, Turnaround, Saas Business Development, Sales Management, Operations Improvement, P&L Management).
 • Tausta lyhyesti (toimialakokemus, tehtäväkokemus sekä suurimmat saavutukset, joista olet ylpeä).
 • Johtamistyyli ja -kokemus (minkä kokoisia tiimejä olet johtanut, montako vuotta sinulla on johtamiskokemusta, miten johdat, millainen olet johtajana)
 • Yrityskulttuuri (miten teillä toimitaan yleisesti)
 • Miksi teidän yrityksenne kanssa kannattaa tehdä yhteistyötä?
 • Muista listata lyhyesti onnistumiset eri työpaikoissa/yrityksissä (XX% kasvu, turnaround, digiloikka, uudet palvelut/tuotteet). Yleensä pelkästään titteli ja päivämäärät eivät riitä.

Näiden tietojen avulla talousjohtajat kuin muutkin johtotehtävistä kiinnostuneet saavat mahdollisuuden arvioida yrityksen johtoryhmän osaamista ja kokemusta.

4. Hallituksen jäsenten tausta

Monet johtajat haluavat myös tutustua yrityksen hallituksen jäsenten tietoihin ja taustoihin. Tutki siis myös hallituksen jäsenten Google- ja LinkedIn-profiilit. Ne antavat tärkeää tietoa yrityksen johdon päätöksentekokyvystä ja kokemuksesta.

Toimintasuunnitelma menestyksekkääseen rekryprosessiin

Menestyksekäs johtajarekrytointi on strategisen suunnittelun, huolellisen toteutuksen ja jatkuvan arvioinnin summa. Seuraavien askelmerkkien avulla voit houkutella, arvioida ja sitouttaa oikeanlaista johtajaa, joka tuo lisäarvoa yrityksellenne pitkällä tähtäimellä.

 • Hyödynnä hybridihakua yhdistämällä avoin työpaikkailmoitus suorahakuun. Suosittelen mainoskampanjan käyttöä LinkedInissä ja Facebookissa kohdennettuna erityisesti talousjohtajille, CFO:ille, talouspäälliköille yms.
 • Vältä geneerisiä työpaikkailmoituksia. Varmista, että työpaikkailmoitus sisältää selkeän kuvauksen siitä, mitä haettavalta henkilöltä odotetaan ja mitä hänen odotetaan saavuttavan. Vältä myös geneeristä diibadaabaa, ei palvele hakijaa ja houkuttelee epärelevantteja hakijoita. Tulevan esihenkilön nimi ja yhteystiedot kannattaa laittaa ilmoitukseen.
 • Hakijaystävällisyys on pop. Talousjohtajat pitävät harvoin CV:tä valmiina, eikä heillä välttämättä ole aikaa hioa sitä viimeiseen asti. On suositeltavaa käyttää esihakumenetelmiä, kuten Jobilla tai Leedoota, jotka suodattavat hakijat heti tärkeimpien kriteerien perusteella. Pyydä CV vain niiltä hakijoilta, jotka täyttävät nämä kriteerit, ja viesti selkeästi aikataulut pitäen niistä kiinni.
 • Selkeys on valttia. Määritä tehtävän haasteet, tavoitteet ja sopivan henkilön profiili ennen rekrytoinnin aloittamista. Ensimmäisen talousjohtajan tulisi tyypillisesti olla käytännönläheinen sekä kiinnostunut rakentamaan järjestelmiä, prosesseja, raportointia ja BI-ratkaisuja käytännössä nollasta.
 • Moninaisuus vahvistaa johtoryhmää. Muista, että samasta puusta veistetty johtoryhmä ei aina palvele yrityksen parasta, etenkään jos halutaan saavuttaa todellisia muutoksia. Mieti etukäteen, millainen persoona toisi kaivattua lisää. Onko tarpeen etsiä henkilöä kehittämään tai ravistelemaan johtoryhmää vai kenties henkilöä, jolla on analyyttinen, toimeen tarttuva, innovatiivinen, sosiaalinen tai prosessiorientoitunut lähestymistapa.

Rekrytointiprosessissa johtajat kaipaavat vastauksia seuraaviin kysymyksiin

 • Mitkä ovat haasteet? Mikä on prioriteetti numero yksi (esim. kasvu, kannattavuus, tehokkuus, laatu, resurssit, fuusio, turnaround vai IPO)?
 • Mikä on nykytilanne ja mihin tähdätään? Mitä ongelmia halutaan ratkaista ja mitä tulisi saavuttaa 6, 12 ja 24 kuukaudessa?
 • Uuden osaamisen merkitys: mitä uutta osaamista talousjohtajan halutaan tuovan yritykseen? Minkälainen osaaminen auttaa yritystä saavuttamaan tavoitteensa
 • Tulevaisuuden näkymät: miltä tilanne näyttää nyt ja mikä näyttää hyvältä vuoden, kahden tai kolmen päästä?

Johtajakandidaatit ovat kiinnostuneita yrityksen taloudellisesta tilanteesta, omistajastrategiasta, budjetista, työkaluista ja resursseista sekä palkkatasosta. He haluavat tuntea yrityksen talouden suunnan ja varmistua siitä, että palkkataso on sellainen, että rekrytointiprosessissa jatkaminen on motivoivaa. Samalla seuraavassa tehtävässä pitää olla jotain uutta, onko se toimiala tai uusi haaste.

Yhteenveto

Onnistunut rekrytointi edellyttää molemminpuolista selkeyttä ja arvostusta. Laadukas prosessi houkuttelee osaavia ja sitoutuneita johtajia. Muista keskittyä vahvuuksiin, hyödynnä hybridihakua oikein, välttää epäselvyyksiä viestimällä selkeästi ja olemalla avoin johtajakandidaatteja kohtaan. Fokus pitää olla win-win lopputuloksessa.

Toivon, että tämä kirjoitus antoi uusia näkökulmia ja hyödyllisiä vinkkejä tulevaan rekryprosessiin. Toivotan menestystä rekrytoinneissa ja rohkeutta löytää paras mahdollinen johtaja yrityksellenne!


Tule mukaan HR-klubiimme, jonka fokuksessa olemme me ihmiset. Klubi tuo yhteen ihmisiä johtavat ja ihmisten hyvinvoinnista vastaavat ohjelmistoalan ammattilaiset. Liity joukkoon!

Kirjoittaja

Julia Kaukinen

Julia Kaukinen on johdon urakonsulttitoimiston perustaja ja pääurakonsultti, työnhakuvalmentaja sekä Johtajat työnhaussa -uutiskirjeen tuottaja. Hän puhuu johdon työnhausta, inhimillisestä rekrytoinnista ja yrityskulttuurisopivuuden tärkeydestä. 

Kaukinen Consulting on kaupallistanut yli 250 johtajaa ja haastattelut yli 400 johtajaa työnhakuun liittyvissä asioissa. Kaukinen Consultingin palveluksessa on noin 10 hengen tiimi, joka auttaa johtajia LinkedIn-profiilien ja CV-päivitysten kanssa, asiantuntijabrändäyksessä ja työnhaussa. 

Urakonsulttitoimiston avulla johtajat rakentavat itselleen urastrategioita ja löytävät itselleen sopivia työnantajia sekä arvojensa ja kunnianhimonsa mukaisia tehtäviä.


Tule

Mukaan

Software Finland ry:n jäsenenä liityt elinvoimaiseen softa-alan yhteisöön, jossa opit huippuosaajilta, pääset jakamaan kokemuksia muiden yrittäjien ja johtajien kanssa, sekä kasvattamaan bisneksen kannalta elintärkeää verkostoasi.